• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tase – mitä tarkoittaa tase?

Tase on yksi yrityksen tilinpäätöksen osa, joka kuvaa yrityksen taloudellista tilannetta tiettynä ajankohtana. Tase koostuu kahdesta pääosasta: vastaavista (eli yrityksen omaisuudesta) ja vastattavista (eli yrityksen veloista ja oman pääoman eristä).

Vastaavat kuvastavat yrityksen omaisuutta ja ne voidaan jakaa pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyvät vastaavat koostuvat yrityksen pitkäaikaisesta omaisuudesta, kuten kiinteistöistä, koneista ja kalustosta, sekä aineettomasta omaisuudesta, kuten patenteista ja tavaramerkeistä. Vaihtuvat vastaavat sisältävät yrityksen lyhytaikaisen omaisuuden, kuten varastot, myyntisaamiset ja rahavarat.

Vastattavat kuvastavat yrityksen velkoja ja omaa pääomaa. Vastattavat jaetaan omaan pääomaan ja velkoihin. Oma pääoma koostuu yrityksen osakepääomasta, vapaasta pääomasta ja voitto- tai tappiovarauksista. Velat voidaan jakaa pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Pitkäaikaiset velat ovat sellaisia, jotka erääntyvät yli vuoden kuluttua taseen päiväyksestä, ja lyhytaikaiset velat erääntyvät vuoden sisällä.

Taseen yhtälö on seuraava: Vastaavat = Vastattavat. Toisin sanoen, yrityksen omaisuus on rahoitettu joko velkarahalla tai yrityksen omalla pääomalla. Tase antaa tärkeää tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta ja sen rahoituksen rakenteesta.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle