• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Laskentatoimi – mitä tarkoittaa laskentatoimi?

Laskentatoimi on talouden hallintaan liittyvä tieteenala ja käytäntö, joka keskittyy yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden taloudellisten tietojen keräämiseen, analysointiin, raportointiin ja tulkintaan. Laskentatoimen tavoitteena on tuottaa tietoa taloudellisista tapahtumista ja resursseista, jotta johto, sidosryhmät ja muut päätöksentekijät voivat tehdä informoituja päätöksiä liiketoiminnan ja talouden suunnittelussa.

Laskentatoimi voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: kirjanpito ja tilinpäätösanalyysi.

 1. Kirjanpito: Kirjanpito on laskentatoimen perusta ja se sisältää yrityksen taloudellisten tapahtumien systemaattisen kirjaamisen, järjestämisen ja raportoinnin. Kirjanpitoon kuuluu esimerkiksi tulojen ja menojen seuranta, saamisten ja velkojen hallinta, varastojen arviointi sekä omaisuuden ja velkojen arvon määrittäminen. Kirjanpidon periaatteet ja menetelmät voivat vaihdella maittain, mutta kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) pyrkivät yhdenmukaistamaan käytäntöjä eri maiden välillä.
 2. Tilinpäätösanalyysi: Tilinpäätösanalyysi on laskentatoimen osa-alue, joka keskittyy yrityksen tilinpäätöksen tietojen analysointiin ja tulkintaan. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta, jotka yhdessä antavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä. Tilinpäätösanalyysin avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kasvupotentiaalia.

Laskentatoimi on olennainen osa yrityksen talouden hallintaa ja se auttaa yritystä seuraamaan ja ohjaamaan toimintaansa kohti tavoitteitaan. Laskentatoimen ammattilaiset, kuten kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja controllerit, ovat vastuussa taloudellisen tiedon tuottamisesta, analysoinnista ja raportoinnista eri sidosryhmille.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle