• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tuloslaskelma – mitä tarkoittaa tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on yksi yrityksen tilinpäätösasiakirjoista, joka kuvaa yrityksen taloudellista tulosta tiettynä ajanjaksona, yleensä tilikautena. Se esittää yrityksen tuotot, kulut ja niiden erotuksen eli tuloksen.

Tuloslaskelman avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista menestystä. Se antaa tietoa siitä, kuinka paljon yritys on ansainnut rahaa (tuotot) ja kuinka paljon sen toimintaan on kulunut rahaa (kulut). Tuottojen ja kulujen erotus muodostaa yrityksen tilikauden tuloksen, joka voi olla voitollinen tai tappiollinen.

Tuloslaskelman rakenne voi vaihdella yrityksen toimialan, koon ja yritysmuodon mukaan, mutta yleisesti se sisältää seuraavat osat:

 1. Liikevaihto: Yrityksen myynnistä saamat tulot.
 2. Liiketoiminnan muut tuotot: Esimerkiksi myytyjen laitteiden tai kiinteistöjen myyntivoitot.
 3. Materiaalit ja palvelut: Esimerkiksi raaka-aineiden ja alihankinnan kustannukset.
 4. Henkilöstökulut: Työntekijöiden palkat ja muut henkilöstöön liittyvät kulut.
 5. Poistot: Investointien kulumisen aiheuttamat kulut.
 6. Liiketoiminnan muut kulut: Esimerkiksi vuokrat, markkinointikulut ja hallinnolliset kulut.
 7. Liikevoitto tai -tappio: Erotus liikevaihdon ja kulujen välillä.
 8. Rahoitustuotot ja -kulut: Korot, osingot ja muut sijoitustoiminnan tuotot ja kulut.
 9. Tilikauden voitto tai tappio: Erotus tuottojen ja kulujen välillä tilikaudella.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle