• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Liiketulos – mikä on liiketulos?

Liiketulos on taloudellinen tunnusluku, joka kuvaa yrityksen perustoiminnan tuloksellisuutta ennen rahoituseriä ja veroja. Se saadaan laskemalla yrityksen liikevaihdosta pois liiketoiminnan kulut, kuten raaka-aineet, henkilöstökulut ja muut toiminnalliset kulut, mutta ennen korkokuluja ja veroja.

Liiketulos on keskeinen mittari arvioitaessa yrityksen operatiivista tehokkuutta, koska se keskittyy nimenomaan yrityksen pääliiketoiminnan taloudelliseen suorituskykyyn. Liiketulos antaa sijoittajille ja yritysjohdolle selkeän kuvan siitä, kuinka hyvin yritys pärjää markkinoilla ilman rahoitus- ja verovaikutusten huomioon ottamista.

Liiketulosta käytetään myös erilaisten tunnuslukujen, kuten liiketulosmarginaalin, laskemiseen. Liiketulosmarginaali saadaan jakamalla liiketulos liikevaihdolla, ja se ilmaisee, kuinka suuren osan liikevaihdosta yritys kykenee muuttamaan operatiiviseksi tulokseksi.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle