• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Liikevaihto – mitä on liikevaihto?

Liikevaihto on taloudellinen tunnusluku, joka kertoo yrityksen saamien tulojen määrän tietyn ajanjakson aikana ennen minkäänlaisten kulujen vähentämistä. Liikevaihto koostuu pääasiassa yrityksen myymien tuotteiden ja palveluiden tuottamasta rahavirrasta, mutta se voi sisältää myös muita tulonlähteitä, kuten rojalteja tai lisenssimaksuja.

Liikevaihto on yrityksen toiminnan perustana oleva mittari, joka kuvastaa yrityksen myyntiä ja markkinoiden kysyntää. Se on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joita sijoittajat, yritysjohto ja muut sidosryhmät seuraavat arvioidessaan yrityksen suorituskykyä ja kasvunäkymiä.

Liikevaihdon kehitystä ja sen muutoksia tarkastellaan usein ajan myötä sekä absoluuttisina arvoina että prosentuaalisina muutoksina. Näin voidaan arvioida yrityksen kasvua ja menestystä markkinoilla. Lisäksi liikevaihtoa voidaan verrata muihin saman toimialan yrityksiin, jotta saadaan käsitys yrityksen markkina-asemasta ja kilpailukyvystä.

Vaikka liikevaihto on tärkeä mittari, se ei yksin kerro koko totuutta yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Siksi on tärkeää tarkastella myös muita tunnuslukuja, kuten liikevoittoa, nettotulosta ja kannattavuusmittareita, jotta saadaan kattava kuva yrityksen suorituskyvystä ja taloudellisesta tilasta.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle