• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Emoyhtiö – mitä tarkoittaa emoyhtiö?

Emoyhtiö tarkoittaa yritystä, jolla on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yrityksessä, joita kutsutaan tytäryhtiöiksi. Emoyhtiön määräysvalta voi perustua esimerkiksi omistuksen kautta hankittuun osake-enemmistöön tai muihin sopimuksiin, jotka antavat emoyhtiölle vaikutusvaltaa tytäryhtiön toimintaan ja päätöksentekoon.

Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat yhdessä konsernin. Konserni voi olla monialainen ja toimia eri markkinoilla, tai se voi keskittyä tiettyyn toimialaan ja hyödyntää eri yritysten välistä synergiaa. Konsernirakenteen etuna on mahdollisuus jakaa riskejä, keskittää hallintoa ja hyödyntää eri yritysten välistä yhteistyötä.

Emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden taloudellinen raportointi voi tapahtua joko yhdistelmä- tai erillistilinpäätöksissä. Yhdistelmätilinpäätös kuvaa koko konsernin taloudellista tilannetta, kun taas erillistilinpäätökset esittävät emoyhtiön ja kunkin tytäryhtiön taloudellisen tilanteen erikseen. Suomen lainsäädännön mukaan emoyhtiöiden on laadittava yhdistelmätilinpäätös, mikäli niillä on tytäryhtiöitä.

Emoyhtiöiden vastuu tytäryhtiöidensä veloista ja sitoumuksista vaihtelee eri tilanteissa. Yleensä emoyhtiö ei ole vastuussa tytäryhtiöidensä veloista, ellei se ole antanut niille esimerkiksi takauksia tai muita sitoumuksia. Kuitenkin tietyissä tilanteissa, kuten konkurssissa, emoyhtiön vastuu voi laajeta koskemaan myös tytäryhtiöiden velkoja ja sitoumuksia.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle