• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tytäryhtiö – mitä tarkoittaa tytäryhtiö?

Tytäryhtiö on yritys, joka on toisen yrityksen, eli emoyhtiön, määräysvallassa. Tytäryhtiön määräysvalta perustuu yleensä siihen, että emoyhtiö omistaa enemmistön tytäryhtiön osakkeista tai osuuksista, mikä antaa emoyhtiölle vaikutusvaltaa tytäryhtiön toimintaan ja päätöksentekoon. Tytäryhtiö voi olla kokonaan emoyhtiön omistama, jolloin puhutaan täysin omistetusta tytäryhtiöstä, tai osittain omistettu, jolloin myös muilla osakkeenomistajilla on omistusosuus tytäryhtiössä.

Tytäryhtiö voi toimia samalla alalla kuin emoyhtiö tai se voi keskittyä eri liiketoiminta-alueisiin. Tytäryhtiöt voivat olla kotimaassa tai ulkomailla sijaitsevia yrityksiä. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat yhdessä konsernin.

Konsernirakenne mahdollistaa yritysten välisten synergiaetujen hyödyntämisen, riskien hajauttamisen ja hallinnon keskittämisen. Konsernin sisällä resurssit, tietotaito ja kustannukset voidaan jakaa tehokkaasti eri yritysten kesken.

Tytäryhtiöiden taloudellinen raportointi voi tapahtua erillistilinpäätöksissä, jotka esittävät kunkin tytäryhtiön taloudellisen tilanteen erikseen. Lisäksi emoyhtiön on laadittava yhdistelmätilinpäätös, joka kuvaa koko konsernin taloudellista tilannetta.

Yleensä emoyhtiö ei ole vastuussa tytäryhtiöidensä veloista ja sitoumuksista, ellei se ole antanut niille esimerkiksi takauksia tai muita sitoumuksia. Kuitenkin tietyissä tilanteissa, kuten konkurssissa, emoyhtiön vastuu voi laajeta koskemaan myös tytäryhtiöiden velkoja ja sitoumuksia.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle