• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Johtajasopimus – mikä on johtajasopimus?

Johtajasopimus on työsopimus, joka solmitaan yrityksen johdossa toimivan henkilön, kuten toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenen tai muun vastaavassa asemassa olevan työntekijän kanssa. Johtajasopimus sisältää tyypillisesti erityisehtoja, jotka liittyvät työsuhteen ehtoihin, tehtäviin, vastuisiin, palkkaukseen, bonuksiin, työsuhteen päättymiseen ja mahdollisiin kilpailukieltoihin.

Johtajasopimuksessa määritellään tarkemmin muun muassa:

 • Työtehtävät ja vastuualueet
 • Palkkaus ja mahdolliset lisäedut kuten bonukset, optiot ja muut kannustinjärjestelmät
 • Työsuhteen kesto ja mahdolliset erityisehdot irtisanomiselle tai työsuhteen päättymiselle
 • Kilpailukieltosopimuksen ehdot, jos sellainen on voimassa työsuhteen päättyessä
 • Luottamuksellisuutta ja liikesalaisuuksien suojelua koskevat ehdot

Johtajasopimus laaditaan yleensä huolellisesti ja yksilöllisesti, koska johtavassa asemassa olevien työntekijöiden työsuhde sisältää usein yrityksen kannalta merkittäviä vastuita ja oikeuksia. Johtajasopimuksen ehdot voivat poiketa merkittävästi tavallisten työntekijöiden työsopimusehdoista johtuen johtotehtävien erityispiirteistä.

Sopimuskoneella laadit johtajasopimuksen ja muita laadukkaita sopimuksia luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Takaisin etusivulle