• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Käyttökate – mitä tarkoittaa käyttökate? (EBITDA)

Käyttökate, eli EBITDA, joka tulee sanoista ”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, tarkoittaa yrityksen tulosta ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia.

Käyttökate on yksi taloudellisen tuloksen mittari, joka pyrkii antamaan puhtaan kuvan yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä ilman rahoitus-, vero- ja poistovaikutuksia. Se kertoo, kuinka paljon yritys on ansainnut liiketoiminnallaan ennen näitä eriä.

Käyttökate on hyödyllinen, kun halutaan arvioida yrityksen liiketoiminnan perustuottavuutta ja verrata sitä muihin samalla toimialalla oleviin yrityksiin, koska se eliminoi liiketoiminnan ulkopuoliset tekijät, kuten rahoitusrakenteen ja verotusympäristön vaikutukset.

Laskukaava on yleensä seuraavanlainen:

EBITDA = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset.

Yrityksen tulosta ja taloudellista tilaa arvioitaessa EBITDA on yksi monista mittareista, ja sen rinnalla käytetään usein muitakin tunnuslukuja, kuten liikevoittoa (EBIT) ja nettotulosta.

EBITDA ei kuitenkaan ole kassavirran mittari, koska se ei ota huomioon käyttöpääoman muutoksia tai investointien vaikutusta rahavirtaan.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle