• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Käyttöomaisuus – mitä tarkoittaa käyttöomaisuus?

Käyttöomaisuus tarkoittaa yrityksen omaisuutta, joka on hankittu pitkäaikaiseen käyttöön liiketoiminnassa. Käyttöomaisuus koostuu niistä varoista ja resursseista, jotka ovat välttämättömiä yrityksen toiminnalle ja joiden avulla yritys tuottaa tuloja ja lisäarvoa. Käyttöomaisuus on tarkoitettu tuottamaan hyötyä yritykselle useiden vuosien ajan, eikä sitä ole tarkoitus myydä tai käyttää välittömästi kulutukseen.

Käyttöomaisuus jaetaan yleensä kolmeen pääkategoriaan: aineellinen käyttöomaisuus, aineeton käyttöomaisuus ja sijoitukset.

 1. Aineellinen käyttöomaisuus: Tähän kuuluvat fyysiset esineet, kuten rakennukset, koneet, laitteet, kalusto ja ajoneuvot, joita yritys käyttää liiketoiminnassaan. Aineellinen käyttöomaisuus poistetaan kirjanpidossa usein poistosuunnitelman mukaisesti, joka perustuu omaisuuden arvioituun taloudelliseen käyttöikään.
 2. Aineeton käyttöomaisuus: Tähän kuuluvat yrityksen omistamat ei-fyysiset resurssit, kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, lisenssit ja liikearvo. Aineettoman käyttöomaisuuden arvoa yritykselle voi olla vaikea määrittää, ja sen arvon määrittäminen voi vaatia asiantuntija-apua. Aineettoman käyttöomaisuuden poistaminen tapahtuu usein samalla tavalla kuin aineellisen käyttöomaisuuden.
 3. Sijoitukset: Yrityksen pitkäaikaiset sijoitukset, kuten osakkeet, joukkovelkakirjalainat tai muut pitkäaikaiset rahoitusinstrumentit, luokitellaan myös käyttöomaisuudeksi. Sijoituksia hankitaan yleensä tavoitteena saada tuloja esimerkiksi osinkoina, korkoina tai arvonnousun kautta.

Käyttöomaisuuden arvo ja sen muutokset vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja sen kykyyn tuottaa tuloja. Käyttöomaisuuden hallinta on tärkeä osa yrityksen talouden suunnittelua ja strategiaa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle