• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kommandiittiyhtiö – mitä tarkoittaa kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiö on yhtiömuoto, jossa yhtiöllä on kaksi erilaista yhtiömiestä: vastuunalaisia yhtiömiehiä (yleensä vähintään yksi) ja äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan, kun taas äänettömät yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääoman määrällä.

Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä. Heillä on oikeus osallistua yhtiön päätöksentekoon ja he vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Äänettömät yhtiömiehet ovat yleensä rahoittajia, jotka sijoittavat pääomaa yhtiöön ilman osallistumisoikeutta päätöksentekoon. He eivät myöskään ole vastuussa yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiösopimuksella, jossa sovitaan yhtiön tarkoituksesta, vastuunalaisista ja äänettömistä yhtiömiehistä, pääoman määrästä sekä yhtiön hallinnosta. Yhtiösopimuksessa voidaan myös sopia yhtiön jakamattomasta voitosta ja sen jakamistavasta.

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tapaan henkilöyhtiö (elinkeinoyhtymä verotuksessa), jonka tulos jaetaan yhtiömiehillä verotettavaksi.

Kommandiittiyhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtiön tuloon. Yhtiömiesten tulo-osuudet määräytyvät yhtiösopimuksessa voiton jakamisesta sovitulla tavalla. Yleensä äänettömälle yhtiömiehelle suoritetaan tiettyä korkoa vastaava osuus hänen maksamalleen yhtiöpanokselle, minkä jälkeen loppuosa jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille.

Tulosta voidaan verottaa sekä ansio- että pääomatulona, ja yhtiömiehet maksavat veronsa ennakkoveroina.

Kommandiittiyhtiö sopii erityisesti yrittäjille, jotka haluavat yhtiökumppanin, mutta eivät halua jakaa päätäntävaltaa tasaisesti. Se sopii myös silloin, kun yhtiön pääomantarve on suurempi kuin yhden henkilön henkilökohtainen sijoitusmahdollisuus.

Kommandiittiyhtiön etuna on se, että äänettömät yhtiömiehet voivat osallistua yhtiöön ilman vastuuta yhtiön velvoitteista. Tämä houkuttelee usein sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa pääomaa yritykseen, mutta eivät halua vastata yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Procountor – säädöt minimiin, tulokset maksimiin

 • Yksinkertaista taloushallinnon rutiineja
 • Säästä aikaa automaatiolla
 • Laajenna käyttöä lisäpalveluilla

Takaisin etusivulle