• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

KYC – Mitä tarkoittaa asiakkaan tunteminen (KYC, Know Your Customer)?

KYC tarkoittaa ”Know Your Customer” eli ”tunne asiakkaasi”. Se on prosessi, jossa yritykset, erityisesti rahoituslaitokset, tarkistavat ja vahvistavat asiakkaan henkilöllisyyden. KYC-prosessi on tärkeä osa rahanpesun ja muiden rahoitusrikosten estämistä. Se sisältää asiakkaan henkilötietojen keräämisen, kuten nimen, osoitteen ja syntymäajan, sekä asiakkaan henkilöllisyyden varmistamisen virallisilla asiakirjoilla.

KYC – ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että tietyt tahot ovat velvoitettuja ilmoittamaan viranomaisille epäilyttävistä toimista, kuten rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee erityisesti seuraavia toimijoita:

 1. Pankit ja muut rahoituslaitokset: Näitä ovat esimerkiksi pankit, luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, ja muut rahoituspalveluja tarjoavat yritykset.
 2. Vakuutusyhtiöt: Erityisesti ne, jotka tarjoavat elämävakuutuksia ja muita sijoitussidonnaisia tuotteita.
 3. Kiinteistönvälittäjät: Kun ne osallistuvat kiinteistökauppoihin asiakkaidensa puolesta.
 4. Lakimiehet, tilintarkastajat ja kirjanpitäjät: Kun he osallistuvat asiakkaidensa puolesta rahoitus- tai kiinteistötransaktioihin tai hallinnoivat asiakkaidensa rahaa, arvopapereita tai muita varoja.
 5. Taidekauppiaat ja antiikkiliikkeet: Erityisesti silloin, kun kaupan kohteena on suuria summia rahaa.
 6. Rahansiirtoyritykset: Yritykset, jotka välittävät tai siirtävät rahaa.
 7. Yli 10 000 euron käteismaksuja vastaanottavat yritykset: Mm. autokauppa, korujen tai kellojen myynti.

Nämä tahot ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa (KYC), seuraamaan asiakkaan toimintaa ja ilmoittamaan viranomaisille, jos havaitsevat epäilyttäviä tai epätavallisia toimia, jotka saattavat viitata rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

KYC – neljä tärkeintä velvoitetta

Asiakkaan tunteminen (KYC, Know Your Customer) -prosessissa on neljä keskeistä velvoitetta, jotka auttavat varmistamaan asiakassuhteiden läpinäkyvyyden ja estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Nämä neljä tärkeää velvoitetta ovat:

 1. Asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen: Tämä sisältää asiakkaan henkilötietojen, kuten nimen, osoitteen, syntymäajan ja henkilöllisyystodistuksen, kuten passin tai ajokortin, tarkastamisen. Yritysten ja muiden oikeushenkilöiden osalta se voi sisältää yrityksen rekisteröintitiedot ja omistajien sekä merkittävien henkilöiden tunnistamisen.
 2. Asiakkaan toiminnan ja riskiprofiilin ymmärtäminen: Selvitetään asiakkaan liiketoiminnan laatu ja luonne sekä arvioidaan rahoitus- ja toimintariskit. Tämä voi sisältää tiedon siitä, mistä varat ovat peräisin, mikä on asiakkaan liiketoiminnan tarkoitus ja luonne, sekä minkä tyyppisiä transaktioita odotetaan tapahtuvan.
 3. Jatkuva seuranta: KYC ei ole kertaluonteinen prosessi, vaan vaatii asiakassuhteiden jatkuvaa seurantaa. Tämä tarkoittaa asiakastietojen päivittämistä säännöllisesti, asiakkaan toiminnan seuraamista ja sen varmistamista, että se vastaa aiemmin määriteltyä riskiprofiilia ja liiketoiminnan luonnetta.
 4. Epätavallisten ja epäilyttävien toimien raportointi: Jos KYC-prosessissa tai jatkuvassa seurannassa ilmenee epätavallisia toimia tai toimia, jotka eivät vastaa asiakkaan normaalia toimintaa, nämä on raportoitava asianmukaisille viranomaisille. Tämä sisältää epätavallisen suuret rahasiirrot, epätyypilliset kansainväliset siirrot ja muut mahdollisesti rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen viittaavat toiminnot.

Nämä velvoitteet ovat keskeisiä rahoituslaitosten, mutta myös monien muiden yritysten, kuten kiinteistönvälittäjien ja lakimiesten, toiminnassa, kun he täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja pyrkivät estämään laittoman toiminnan.

Lue artikkelimme Rahanpesulaki selkokielellä – mitä kirjanpitäjien tulisi tietää rahanpesulain velvoitteista?

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle