• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Luovutustappio – mitä tarkoittaa luovutustappio?

Luovutustappio tarkoittaa tappiota, joka syntyy omaisuuden, kuten kiinteistön, arvopaperin tai muun vastaavan omaisuuserän, myynnistä tai muusta luovutuksesta. Luovutustappio lasketaan vähentämällä omaisuuden hankintameno eli alkuperäinen ostohinta sekä mahdolliset muut kulut, kuten välityspalkkiot, luovutushinnasta. Jos luovutushinta on pienempi kuin hankintameno, syntyy luovutustappio.

Luovutustappiot voidaan vähentää verotuksessa. Ne vähennetään ensisijaisesti saman verovuoden luovutusvoitoista. Jos luovutusvoittoja ei ole tai ne eivät riitä kattamaan tappiota, tappio voidaan vähentää myöhempien vuosien luovutusvoitoista, yleensä enintään viiden seuraavan verovuoden aikana.

On tärkeää huomata, että luovutustappioiden vähentämiseen verotuksessa saattaa liittyä erilaisia sääntöjä ja rajoituksia riippuen maasta ja verolainsäädännöstä. Suomessa luovutustappiot vähennetään pääomatuloista, eikä niitä voi vähentää ansiotuloista.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle