• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osakeanti – mitä tarkoittaa osakeanti?

Osakeanti tarkoittaa prosessia, jossa yritys luo ja laskee liikkeelle uusia osakkeita myytäväksi sijoittajille. Osakeannin tarkoituksena on yleensä kerätä lisää pääomaa yrityksen toiminnan rahoittamiseksi, investointien tekemiseksi tai velkojen maksamiseksi. Osakeanti voi tapahtua useissa eri muodoissa, kuten merkintäoikeusannissa, suunnatussa annissa tai yleisöannissa.

 1. Merkintäoikeusanti: Tässä muodossa yritys tarjoaa nykyisille osakkeenomistajilleen oikeuden merkitä uusia osakkeita suhteessa heidän nykyiseen osakeomistukseensa. Tämä menettely pyrkii suojelemaan nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta laimentumiselta.
 2. Suunnattu anti: Tässä tapauksessa yritys tarjoaa uusia osakkeita rajatulle ryhmälle sijoittajia, esimerkiksi institutionaalisille sijoittajille tai yhteistyökumppaneille. Suunnatulla annilla voidaan pyrkiä hankkimaan pääomaa nopeasti tai houkutella tiettyjä sijoittajia mukaan yrityksen omistukseen.
 3. Yleisöanti: Yleisöannissa yritys tarjoaa uusia osakkeita laajalle joukolle sijoittajia, yksityishenkilöitä ja instituutioita. Yleisöannin tarkoituksena on usein laajentaa omistajapohjaa ja hankkia uusia sijoittajia yrityksen tueksi.

Osakeannin seurauksena yrityksen osakemäärä kasvaa ja omistuspohja laajenee. Samalla osakeannilla voi olla laimentava vaikutus nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksiin, mikäli he eivät osallistu antiin. Osakeannista saatavat varat lisäävät yrityksen oman pääoman määrää ja parantavat sen taloudellista asemaa. Osakeannin onnistuminen ja toteuttaminen riippuvat monista tekijöistä, kuten markkinatilanteesta, yrityksen taloudellisesta tilasta ja sijoittajien kiinnostuksesta.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle