• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Reskontra – mitä tarkoittaa reskontra?

Reskontra on taloushallinnon termi, joka tarkoittaa yrityksen kirjanpidossa käytettävää luetteloa kaikista maksuista. Yleisimpiä reskontria ovat maksuvalvontaan käytetyt myyntireskontra ja ostoreskontra.

 • Ostoreskontra on luettelo ostoveloista eli saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta.
 • Myyntireskontra on luettelo myyntisaamisista, lähetetyistä laskuista ja niihin saapuneista suorituksista.

Reskontran avulla yritys voi seurata kaikkia saamisiaan ja velkojaan. Kun yritys lähettää laskun asiakkaalle, se tallennetaan reskontraan avoimeksi saatavaksi. Kun asiakas maksaa laskun, maksu merkitään reskontraan ja avoin saatava poistuu reskontrasta.

Samaan aikaan yritys myös tallentaa kaikki ostolaskut reskontraan. Kun yritys maksaa ostolaskun, maksu merkitään reskontraan ja avoin velka poistuu reskontrasta. Näin yritys voi seurata kaikkia laskujaan ja maksujaan ja varmistaa, että kaikki laskut maksetaan ajallaan.

Reskontran hallinnalla on suuri merkitys yrityksen taloudellisen tilanteen kannalta. Hyvin hoidettu reskontra auttaa yritystä hallitsemaan kassavirtojaan, ennustamaan tulevia maksuja ja varmistamaan, että kaikki maksut ovat ajallaan. Se myös auttaa yritystä välttämään myöhästymismaksuja ja korkoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Reskontran hallintaan voi liittyä monia haasteita. Jos yrityksellä on suuri määrä laskuja ja maksuja, reskontran hallinta voi olla erittäin työlästä. Reskontraa on myös seurattava huolellisesti, jotta se pysyy ajan tasalla. Jos laskuja ja maksuja ei tallenneta reskontraan oikein tai ajallaan, se voi johtaa kassavirtojen epätasapainoon ja aiheuttaa maksuvaikeuksia.

Sähköiset reskontrajärjestelmät ovat yleistyneet ja helpottaneet reskontran hallintaa. Sähköinen reskontra tallentaa kaikki laskut ja maksut sähköisesti, mikä vähentää manuaalista työtä ja mahdollisia virheitä. Lisäksi sähköinen reskontra antaa reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollistaa nopean reagoinnin maksuongelmien ilmetessä.

Yrityksen reskontra on siis tärkeä taloushallinnon työkalu, joka auttaa yritystä seuraamaan taloudellista tilannettaan ja varmistamaan, että kaikki laskut maksetaan ja saatavat kerätään ajoissa.

Talous hallussa? Kuvassa hämmästelevä ihminen ja teksti "Suomen suosituin taloushallinnon ohjelmisto"

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle