• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tilikartta – mitä tarkoittaa tilikartta?

Tilikartta on yrityksen kirjanpidon perusta, joka sisältää luettelon kaikista tiliöinnissä käytetyistä tileistä. Se kuvaa taloudellisen informaation järjestelmällisen jaon ja auttaa organisoimaan yrityksen taloudelliset tapahtumat eri kategorioihin. Tilikartta on tavallaan yrityksen talouden sisällysluettelo, joka helpottaa kirjanpidon ylläpitoa ja raportointia.

Tilikartta on jaettu eri osiin, kuten varat, velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja poistot, jotka edelleen jakautuvat alatileihin. Tämä jako auttaa luomaan järjestelmän, joka kattaa kaikki yrityksen taloudelliset tapahtumat ja mahdollistaa niiden tarkastelun eri näkökulmista.

Tilikartan rakenne ja sisältö voivat vaihdella yrityksittäin ja toimialoittain. Yleensä tilikartta mukautetaan vastaamaan yrityksen tarpeita ja toimialan erityispiirteitä. Monissa maissa tilikartan tulee noudattaa lainsäädännön tai kirjanpitosäännösten määrittelemiä vaatimuksia.

Tilikarttaa laadittaessa on tärkeää ottaa huomioon sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset raportointitarpeet. Hyvin suunniteltu ja järjestetty tilikartta helpottaa kirjanpitoa, taloudellisten raporttien laadintaa ja taloudellisen informaation analysointia.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle