• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Ulosmittaus – mitä tarkoittaa ulosmittaus?

Ulosmittaus on oikeudellinen menettely, jossa velkoja voi saada velallisen maksamattomat saatavansa perittyä tämän omaisuudesta. Ulosmittaus voidaan toteuttaa vain, jos velka on ensin vahvistettu oikeudellisesti esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä tai muulla laillisella perusteella, kuten verovelan perusteella.

Ulosmittausprosessi alkaa, kun velkoja tekee ulosottoviranomaiselle hakemuksen velan perimisestä ulosmitattavan omaisuuden kautta. Ulosottoviranomainen tutkii hakemuksen ja tekee päätöksen ulosmittauksen toimeenpanosta. Jos päätös on myönteinen, ulosottoviranomainen ryhtyy selvittämään velallisen omaisuutta ja tulonlähteitä.

Ulosmittauksen kohteena voi olla esimerkiksi velallisen palkka, eläke, muu toistuvaistulo tai omaisuus, kuten kiinteistöt, ajoneuvot ja arvopaperit. Ulosmittausprosessi voi vaihdella maittain ja sen toteutustapa riippuu kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Ulosmittauksen tarkoituksena on turvata velkojan oikeus saataviinsa ja varmistaa, että velallinen täyttää velvoitteensa. Samalla ulosmittausprosessissa pyritään ottamaan huomioon velallisen perustarpeet, kuten elinkustannukset ja kohtuullinen elintaso, joten ulosmittauksessa on yleensä tietty suojaosuus, joka jätetään velallisen käyttöön.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle