• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Ylityökorvaus – mikä on ylityökorvaus?

Ylityökorvaus on lisäkorvaus, jonka työntekijä saa tehdessään työtunteja, jotka ylittävät normaalin työajan. Tämä korvaus on yleensä korkeampi kuin työntekijän tavallinen tuntipalkka, ja sen tarkoitus on kompensoida työntekijälle ylimääräistä työtä ja mahdollisia epämukavuuksia, kuten pidempiä työpäiviä tai työskentelyä normaalien työaikojen ulkopuolella. Ylityökorvaukset määritellään työlainsäädännössä kuten työsopimuslaissa ja työaikalaissa sekä työehtosopimuksissa.

Ylityökorvauksen keskeiset piirteet:

 1. Normaali työaika: Ylityö lasketaan sen jälkeen, kun työntekijä on tehnyt sovitun normaalin työajan, joka on usein määritelty työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Esimerkiksi Suomessa normaali työaika on yleensä 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.
 2. Korvaustaso: Ylityökorvaus on usein korkeampi kuin tavallinen tuntipalkka. Yleiset korvaustasot ovat esimerkiksi:
  • 50 % korotus (1,5-kertainen palkka): Ensimmäisistä ylityötunneista.
  • 100 % korotus (2-kertainen palkka): Joissakin tapauksissa, kuten viikonloppuina, pyhäpäivinä tai erityisen pitkän ylityöjakson jälkeen.
 3. Työehtosopimukset: Ylityökorvaukset voivat vaihdella eri alojen ja työehtosopimusten mukaan. Työehtosopimukset määrittelevät usein tarkemmin, milloin ja millä ehdoilla ylityökorvausta maksetaan.
 4. Vapaana annettava korvaus: Joissakin tapauksissa ylityöstä voidaan sopia annettavan vapaa-aikaa korvauksena, jolloin ylityötunnit korvataan vastaavalla vapaalla ajalla.

Esimerkki ylityökorvauksesta:

Oletetaan, että työntekijän normaali tuntipalkka on 20 euroa ja hän tekee yhden ylityötunnin, josta maksetaan 50 % ylityökorvaus. Ylityökorvaus lasketaan seuraavasti:

 • Ylityökorvaus = normaali tuntipalkka × 1,5
 • Ylityökorvaus = 20 euroa × 1,5 = 30 euroa

Jos työntekijä tekee kaksi ylityötuntia, joista maksetaan ensimmäisestä 50 % ja toisesta 100 % ylityökorvaus, laskelma olisi:

 • Ensimmäinen tunti = 20 euroa × 1,5 = 30 euroa
 • Toinen tunti = 20 euroa × 2 = 40 euroa
 • Yhteensä = 30 euroa + 40 euroa = 70 euroa

Ylityökorvausten merkitys:

 1. Työntekijän suojelu: Ylityökorvaukset kannustavat työnantajia noudattamaan työaikalainsäädäntöä ja vähentämään liiallista työtaakkaa työntekijöille.
 2. Palkitseminen: Ylityökorvaukset palkitsevat työntekijät ylimääräisestä työpanoksesta ja kannustavat heitä tekemään ylityötä tarvittaessa.
 3. Motivaatio: Ylityökorvaukset voivat parantaa työntekijöiden motivaatiota ja työtyytyväisyyttä, koska he saavat lisää korvausta ylimääräisestä työstä.

Ylityökorvaukset ovat siis tärkeä osa työehtoja, jotka suojaavat työntekijöitä ja varmistavat, että he saavat asianmukaisen korvauksen ylimääräisestä työajasta.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle