Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 58.0

Procountorin versio 58.0 julkaistaan lauantaina 18.12.2021.

Yleistä

Joulukuun versiojulkaisussa tuomme Procountoriin vuodenvaihteeseen liittyviä päivityksiä palkanlaskentaan ja palkkalajeihin. Lisäksi julkaisemme uuden polun muistiotositteen laadintaan sekä käytettävyysparannuksia mm. raportointiin.

Palkanlaskenta

Uusi palkanmaksajan tyyppi

Olemme lisänneet Palkkojen perustiedot -näkymälle (Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Palkkojen perustiedot) uuden maksaja tyypin Kotitalouksien työnantajarinki on lisätty.

Vuodesta 2022 eteenpäin kaksi maksajan tyyppiä ovat pakollisia ilmoitettavia Tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella: Kotitalous ja Kotitalouksien työnantajarinki.

Työsuhdeautojen verotusarvo

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Muutos koskee autoja, joiden mitattu CO2-päästö on 1-100 g/km, mikä käytännössä tarkoittaa hybridi- ja kaasuautoja.

Procountorin autoetulaskuriin on lisätty päästöarvokenttä, ja laskuri antaa 85€:n alennuksen mikäli päästöarvo on välillä 1-100.

 • Päästöarvokenttään merkitty tieto siirtyy Tulorekisteriin.
 • Kenttä tulee jättää tyhjäksi, mikäli päästöarvo on enemmän kuin 100.

Tulorekisterin uudet virhekoodit

Tulorekisterin uudet virhekoodit vuodelle 2022 on päivitetty Procountoriin.

Palkkalajien nimenmuutokset ja uudet palkkalajit

Nimenmuutokset olemassa oleville palkkalajeille:

 • 7030 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus, josta ei sivukuluja
 • 7035 Polkupyöräedun verovapaa osuus, josta ei sivukuluja

Uudet palkkalajit:

 • 7031 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus, joka on kaikkien sivukulujen alainen, paitsi SV (2022-)
 • 7036 Polkupyöräedun verovapaa osuus, joka on kaikkien sivukulujen alainen, paitsi SV (2022-)

Huom!

Uusia palkkalajeja 7031 ja 7036 pystyy käyttämään palkkalaskelmissa, joiden maksupäivä on 1.1.2022 alkaen.
Lisätietoja työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun käytöstä saat tulorekisterin dokumentaatiosta.

Palkkalajien korjaukset

On ilmennyt, että palkkalajit, jotka kuuluvat tulolajiin 361 (Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta) on merkitty verotettaviksi, vaikka tulolaji ei ole verotettava. Palkkalajit ovat:

 • 2703 (vanha, voimassa 31.12.2020 asti)
 • 2705 (uusi, voimassa 1.1.2021 lähtien, sairausvakuutusmaksu lisättiin)

Koska verottaja kuitenkin käsittelee näitä tuloja verottomina, he palauttavat liikaa perityn veron palkansaajalle.
Muutimme palkkalajit oikeaan Verovapaa erä -kategoriaan ja siten myös niiden numerot ovat muuttuneet:

 • 2703 on jatkossa 4089 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (-2020)
 • 2705 on jatkossa 4090 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (2021-)

Uuden muistiotositteen luominen

Olemme lisänneet mahdollisuuden luoda uuden muistiotositteen päävalikon Uusi-osion kautta (Uusi > Muistiotosite). Linkki avaa saman Uusi muistiotosite -näkymän kuin aiempi Kirjanpito > Uusi muistiotosite -polku. Uusi polku on näkyvillä käyttäjille joilla on riittävät käyttöoikeudet muistiotositteiden luomiseen.

Käytettävyysparannukset

Myynnin raportointi

 • Jatkossa Myynnin raportointi näyttää tuotekoodin ja asiakaskoodin, kun valittuna kriteerinä on laskun tuote ja/tai laskun asiakas.
 • Olemme korjanneet Myynnin raportoinnin Rivitiedot-painikkeen ja rivitietojen lajitelu toimii nyt oikein.
 • Lisää Myynnin raportoinnista pääset lukemaan Procountorin ohjekirjasta.

Ostojen raportointi

 • Olemme lisänneet Luvut-osion valintoihon ostolaskujen Laskun pvm tai Tositepvm.

Kassavirtaraportti

 • Olemme lisänneet Erääntyneet-sarakkeen Ennuste tositteittain-taulukkoon.
 • Olemme poistaneet luontoisetujen määrän nettopalkan laskenkennasta.

Tiliotteet ja viitemaksut -näkymä

 • Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä käyttäjältä on rajattu pois pankkitilin saldojen näkyminen, jos pankkitilillä on tapahtumia, joiden dimensioihin käyttäjällä ei ole oikeuksia.

Katso versiopäivityswebinaari

Webinaarissa käsitellään versiopäivityksen myötä tulevia uusia ominaisuuksia konkreettisesti Procountorissa.