Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 66.0

Procountorin versio 66.0 julkaistaan lauantaina 20.8.2022.

Yleistä

Elokuun versiopäivityksen myötä pääset tarkastelemaan yhä kattavammin aiemmin lähetettyjen joukkokirjeiden tietoja. Palkanlaskennan puolelle julkaistaan kokonaan uusi toiminnallisuus: ay-jäsenmaksujen käsittely. Lisäksi jatkamme mm. raportointityökalujen ja kta-laskennan kehittämistä.

Toimittajailmoitukset

Tarkastele vanhoja toimittajailmoituksia

Toimittajailmoitusten avulla voit ilmoittaa laskutusosoitteesi toimittajille. Voit aloittaa uuden toimittajailmoituksen luomisen näkymältä: Hallinta > Yrityksen tiedot > Verkkolasku – ja skannausosoitteet, painikkeesta ”Luo toimittajailmoitus”. Toimittajailmoitustyökalu luo käytettäväksesi valmiin ilmoituspohjan, jonka voit lähettää toimittajille joko omasta sähköpostistasi tai suoraan Procountorista maksullista joukkokirjettä hyödyntäen.

Jatkossa voit tarkastella tarkemmin Procountorista joukkokirjeenä lähetettyjä toimittajailmoituksia painikkeen ”Toimittajailmoitusten historia” kautta. Historianäkymälle on nyt lisätty toimittajailmoitusten sisällöt ja liitteet. Historianäkymällä näkyvät yhä myös lähetysajankohta, lähettäjä, vastaanottajien lukumäärä ja toimitustapa.

Ay-jäsenmaksujen käsittely

Procountoriin julkaistaan uusi ay-jäsenmaksutoiminnallisuus. Kokonaisuus julkaistaan viidessä osassa, joista ensimmäinen osa julkaistaan elokuussa. Ensimmäisen julkaisun myötä voit valmistautua ay-jäsenmaksujen käsittelyyn luomalla ammattiyhdistykset. Tarkempia ohjeita toimintojen käytöstä lisätään Procountor-ohjekirjaan julkaisuun mennessä.

Ay-jäsenmaksujen käsittelyn julkaisuaikataulu

 • Elokuuta seuraava julkaisu sisältää palkansaajan ammattiyhdistystiedot ja kiinteän jäsenmaksun perimisen.
 • Kolmas julkaisu sisältää prosenttiperusteisen jäsenmaksun perimisen.
 • Neljän julkaisu sisältää jäsenmaksujen tilittämisen.
 • Viimeinen julkaisu sisältää jäsenmaksuraportin.

Ammattiyhdistysten luominen

Aloita ammattiyhdistysten tietojen tallentamisen kohdassa: Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Ammattiyhdistys.

Ammattiyhdistystä luotaessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Ammattiyhdistyksiä ei voi linkata keskenään, eli ei voi rakentaa hierarkioita.
 • Ammattiyhdistykselle voi antaa vain yhden tilinumeron.
 • Osastonumeron/-tiedon voi asettaa oletusarvoksi, mutta seuraavassa julkaisussa tulevassa palkansaajan ammattiyhdistystiedoissa voi määritellä korvaavan osastonumeron/-tiedon.
 • Vain yksi ay-jäsenmaksun laskentatapa per ammattiyhdistys. Tässä julkaisussa vain kiinteä jäsenmaksu. Kolmannessa julkaisussa tulee mahdolliseksi valita prosenttiperusteinen jäsenmaksu.
 • Vain työnantajakohtaiset viitenumerot, joko kuukausi- tai vuositasolla.
 • Jäsenmaksuille voi laittaa vuositasoisen katon (esim. jäsenmaksuja peritään max 500€ vuoden aikana), jota järjestelmä tulee seuraamaan automaattisesti. Kiinteätä jäsenmaksua seurataan kuukausitasolla palkansaajan takana. Näistä lisää seuraavissa julkaisuissa.
 • Minimisumma (Pienin vuositasolla perittävä summa per työntekijä) ei tule sisältämään automatiikkaa tässä vaiheessa ja kyseessä on puhtaasti informatiivinen kenttä. Toiveita kentän käytöstä voi esittää meille jatkokehitystä varten, voit olla yhteydessä esim. asiakaspalveluumme!
 • Tilitystä varten tulee asettaa myös tieto siitä, minkä päivämäärän perusteella viitenumero valitaan ostolaskulle: palkkojen maksupäivän vai palkanmaksukauden loppupäivän perusteella. Esim. tilanteessa, jossa huhtikuun (maksukausi 1.4. – 30.4.) palkat maksetaan toukokuussa (maksupäivä 5.5.), valitaan käytetäänkö huhtikuun vai toukokuun viitenumeroa.
 • Oikaisuhistoria seuraa tässä vaiheessa vain tilinumeron muutoshistoriaa.
 • Tämänhetkinen ay-jäsenmaksutoiminnallisuus sisältää tuen vain yrityskohtaisille viitenumeroille.

Ammattiyhdistyksen luominen tällä näkymällä luo automaattisesti toimittajaliikekumppanin. Esim. tilinumeroa voi muuttaa kummalta näkymältä hyvänsä (Hallinta > Palkanlaskennan tiedot > Ammattiyhdistys tai Rekisterit > Liikekumppanit).

Palkanlaskennan tiedoissa luodut ammattiyhdistykset tullaan automaattisesti lisäämään liikekumppaniryhmään, jota käytetään laskun luomisessa. Tästä lisää tulevissa julkaisuissa.

Keskituntiansion laskenta

Keskituntiansion laskentaan lisätään nyt uusia ominaisuuksia. Voit tutustua keskituntiansion käyttöohjeisiin ohjekirjassamme.

Uusi asetus: Keskituntiansion arvon korvaaminen

Keskituntiansion asetuksissa voidaan nyt määritellä, että keskituntiansion arvo korvataan peruspalkalla, jos keskituntiansio on matalampi.

Palkkatiedot-sivun Tuntipalkan lisäksi myös uusi Henkilökohtainen tuntipalkka voidaan määritellä peruspalkaksi korvaamaan matala keskituntiansio (lue lisää alta).

Palkansaajarekisterissä uusi kenttä: Henkilökohtainen tuntipalkka

Palkansaajarekisterin Palkkatiedot-sivulle on lisätty uusi kenttä ”Henkilökohtainen tuntipalkka”. Kentän tietoa käytetään vain keskituntiansiolaskennassa ja kenttä on näkyvissä vain, jos käyttäjäasetuksissa keskituntiansio on otettu käyttöön.

Henkilökohtainen tuntipalkka täydennetään, jos keskituntiansion asetuksissa on määritelty, että keskituntiansion arvo korvataan henkilökohtaisella tuntipalkalla, jos keskituntiansio on matalampi.

Keskituntiansion arvon näyttäminen palkkalaskelmalla, kun arvoa ei käytetä

Palkkalaskelman yläosassa näytettävän keskituntiansion arvo näytetään sulkeiden sisällä, jos kyseistä arvoa ei käytetä palkkalaskelmalla vaan esimerkiksi alhaisen keskituntiansion vuoksi keskituntiansion sijasta käytetään tuntipalkkaa.

Muut parannukset

Täsmäytystyökalut

Poistettu ”Päivitä raportointitietokanta” -painike seuraavilta raporteilta. Raporttien käyttämät tiedot päivittyvät tilikarttauudistuksen myötä automaattisesti raportin latautuessa, eikä painikkeelle ole enää tarvetta.

 • Avoimien laskujen täsmäytysraportti
 • Kirjanpitotilit ja viennit
 • Tilitapahtumien täsmäytysraportti

Kirjanpitoraportit (uudet/tilikarttauudistus)

Kirjanpitoraporttien luvut pdf-versioissa näytetään jatkossa aina yhdellä rivillä, siinä missä aiemmin pitkät luvut saattoivat jakautua kahdelle riville.

S-pankin ja Ålandsbankenin maksupalautteissa parannuksia

Pankeista tulevat maksupalautteet antavat syyn mahdollisille epäonnistuneille maksuille. Jatkossa myös S-pankin ja Ålandsbankenin maksuista voidaan nähdä maksuvirheen syy tilanteessa, jossa tilillä ei ole ollut riittävästi katetta kaikkiin maksuihin.

Ilmoittaudu maksuttomaan versiowebinaariin!

Keskiviikkona 25.8. klo 13 pidettävässä webinaarissa esitellään Procountorin uudet ominaisuudet vaihe vaiheelta.