• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Hankintameno-olettama – mikä on hankintameno-olettama?

Hankintameno-olettama on Suomen verolainsäädännössä käytetty käsite, joka liittyy pääasiassa arvopaperien ja kiinteistöjen luovutusvoittojen verotukseen. Hankintameno-olettama tarkoittaa sitä, että verovelvollisen ei tarvitse tietää tai esittää todellista hankintamenoa eli ostohintaa verotuksessa, vaan hankintamenon sijaan voidaan käyttää olettamaa. Tämä helpottaa verotuksen laskemista erityisesti silloin, kun alkuperäinen hankintameno on vaikea selvittää tai dokumentoida.

Hankintameno-olettama määritellään Suomen verolainsäädännössä prosentuaalisesti luovutushinnasta. Prosenttiosuus vaihtelee luovutusvoiton verotuksessa sen mukaan, kuinka kauan omaisuuserää on omistettu. Esimerkiksi arvopapereiden osalta hankintameno-olettama on:

 • 20 % luovutushinnasta, jos arvopaperit on omistettu alle 10 vuotta
 • 40 % luovutushinnasta, jos arvopaperit on omistettu vähintään 10 vuotta

Kiinteistöjen ja muiden omaisuuserien osalta hankintameno-olettama voi olla erilainen. Verovelvollisen on valittava joko todellinen hankintameno tai hankintameno-olettama, ja valinta tehdään kullekin luovutukselle erikseen.

Hankintameno-olettaman avulla lasketaan luovutusvoitto, joka on luovutushinnan ja hankintameno-olettaman erotus. Luovutusvoitosta maksetaan pääomatuloveroa, jonka suuruus on tällä hetkellä 30 % ensimmäiseltä 30 000 eurosta ja sen ylittävältä osalta 34 %.

Yhteenvetona, hankintameno-olettama on Suomen verolainsäädännössä käytetty käsite, joka helpottaa luovutusvoittojen verotuksen laskemista, kun todellista hankintamenoa ei tiedetä tai se on vaikea selvittää. Hankintameno-olettama määritellään prosentuaalisesti luovutushinnasta ja vaihtelee omaisuuserän omistusajan mukaan.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle