• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Holdingyhtiö – Mikä on holdingyhtiö?

Holdingyhtiö on yhtiömuoto, joka on perustettu omistamaan muita yhtiöitä. Holdingyhtiön tärkein tehtävä on hallinnoida näitä omistuksia ja käyttää niitä strategisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Holdingyhtiö voi omistaa muita yhtiöitä kokonaan tai osittain.

Holdingyhtiön etuja ovat muun muassa verotukselliset edut, riskienhallinta ja mahdollisuus keskittyä ydintoimintoihin. Holdingyhtiö voi vähentää verotuksessa omistamiensa yhtiöiden tuloista syntyvät kulut ja verot, mikä voi johtaa merkittäviin säästöihin. Riskienhallinnan kannalta holdingyhtiö voi toimia suojaavana tekijänä, sillä yhden yhtiön taloudellisen epävakaudesta johtuvat riskit eivät välity holdingyhtiöön, vaan ainoastaan kyseiseen yhtiöön.

Holdingyhtiö voi myös auttaa yhtiöitä keskittymään ydintoimintoihinsa. Holdingyhtiön tehtävänä on hallinnoida omistuksiaan, joten sen päätehtävänä ei ole päivittäinen operatiivinen johtaminen. Tämä mahdollistaa holdingyhtiön sisaryhtiöille keskittymisen omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen.

Holdingyhtiön rooli voi vaihdella riippuen siitä, millaisia yhtiöitä se omistaa. Esimerkiksi konsernihallinnon toiminnassa holdingyhtiö voi toimia keskitetyn hallinnon ja päätöksenteon koordinoijana, kun taas yksittäisen tytäryhtiön tapauksessa holdingyhtiö voi toimia enemmänkin rahoittajana ja taloudellisen tuen tarjoajana.

Holdingyhtiön perustaminen voi olla monimutkaista ja edellyttää oikeudellista neuvontaa ja asianmukaista suunnittelua. Holdingyhtiön perustaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta. Holdingyhtiön avulla yritys voi hallita omistamiaan yhtiöitä, hyödyntää verotuksellisia etuja ja vähentää riskejä.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle