• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Konserniavustus – mitä tarkoittaa konserniavustus?

Konserniavustus on menettely, jossa emoyhtiö siirtää varoja tytäryhtiölleen tai päinvastoin. Konserniavustus on tyypillinen konsernin sisäinen rahoitusmuoto, jolla pyritään tukemaan konsernin eri yksiköiden taloudellista asemaa ja parantamaan niiden rahoitusasemaa. Konserniavustuksen tarkoituksena on yleensä tasata konsernin sisäisiä voittoja ja tappioita, ja se voi olla joko lainan, pääomasijoituksen tai muun taloudellisen avun muodossa.

Konserniavustuksen avulla emoyhtiö voi esimerkiksi tukea tytäryhtiötä, joka tarvitsee lisärahoitusta investointeihin, tai siirtää voittoja tytäryhtiöltä toiselle tasoittaakseen konsernin sisäisiä tuloksia. Konserniavustus voi myös olla tapa välttää tai vähentää konsernin sisäisten lainojen korkokustannuksia, kun emoyhtiö ja tytäryhtiöt voivat siirtää varoja keskenään ilman korkomenoja.

Konserniavustukset vaikuttavat konsernin yksiköiden ja koko konsernin taloudellisiin tunnuslukuihin ja verotukseen. Konserniavustuksista voi aiheutua veroseuraamuksia, ja niiden käyttöä sääntelevät usein kansalliset verolait ja -säännökset. Siksi on tärkeää huomioida verotukselliset näkökohdat ja noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä, kun konserniavustuksia siirretään konsernin sisällä.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle