• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Likviditeetti – mitä tarkoittaa likviditeetti?

Likviditeetti tarkoittaa yrityksen tai henkilön kykyä muuttaa varoja rahaksi nopeasti ja vähäisillä kustannuksilla. Likviditeetti on tärkeä taloudellisen vakauden mittari, joka auttaa arvioimaan, kuinka helposti organisaatio tai yksityishenkilö pystyy vastaamaan lyhytaikaisiin rahantarpeisiin, kuten erääntyvien velkojen maksamiseen tai investointimahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Likviditeetti voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:

 1. Omaisuuden likviditeetti: Tämä viittaa siihen, kuinka nopeasti ja helposti yritys tai henkilö voi muuttaa varojaan rahaksi. Korkean likviditeetin varoja ovat esimerkiksi käteinen, pankkitalletukset ja julkisesti noteeratut osakkeet, jotka voidaan myydä nopeasti ja vähäisillä kustannuksilla. Matalan likviditeetin varoja ovat esimerkiksi kiinteistöt ja yksityisesti omistetut yritykset, joiden realisointi rahaksi voi kestää kauemmin ja aiheuttaa suurempia kustannuksia.
 2. Rahoituslikviditeetti: Tämä tarkoittaa yrityksen tai henkilön kykyä saada ulkopuolista rahoitusta, kuten lainoja tai sijoituksia, lyhyellä aikavälillä. Hyvä rahoituslikviditeetti tarkoittaa, että organisaatio tai henkilö voi saada tarvittavan rahoituksen nopeasti ja edullisin ehdoin.

Yritysten likviditeettiä arvioidaan usein likviditeettisuhdeluvuilla, kuten quick ratio (likviditeettisuhde) ja current ratio (nykyinen suhde). Nämä suhdeluvut kuvaavat, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velkansa lyhytaikaisilla varoillaan. Hyvä likviditeetti on tärkeää yrityksen taloudellisen vakauden ja maksuvalmiuden kannalta, mutta liiallinen likviditeetti voi viitata siihen, että yritys ei hyödynnä varojaan tehokkaasti.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle