• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Oman pääoman tuotto (ROE) – mitä on oman pääoman tuotto?

Oman pääoman tuotto (tunnetaan myös nimellä ROE, Return on Equity) on taloudellinen suhdeluku, joka kuvastaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa suhteessa sen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan. ROE on yksi keskeisimmistä kannattavuuden ja yrityksen arvonluonnin mittareista sekä tärkeä indikaattori sijoittajille ja yritysjohdolle.

Oman pääoman tuotto lasketaan jakamalla yrityksen nettotulos (voitto verojen ja rahoituskulujen jälkeen) sen omalla pääomalla. Luku ilmoitetaan yleensä prosentteina. Kaava on seuraava:

ROE = (Nettotulos / Oma pääoma) x 100%

Mitä korkeampi oman pääoman tuotto on, sitä paremmin yritys on onnistunut tuottamaan voittoa omistajilleen. Korkea ROE voi viitata siihen, että yritys hyödyntää resurssejaan tehokkaasti ja pystyy kasvattamaan omistaja-arvoa. Toisaalta matala ROE voi olla merkki siitä, että yritys ei pysty luomaan riittävästi arvoa omistajilleen ja sijoitetulle pääomalle.

On tärkeää verrata ROE-lukua yrityksen toimialan keskiarvoon ja muihin samankaltaisiin yrityksiin, jotta saadaan käsitys siitä, miten hyvin yritys suoriutuu suhteessa kilpailijoihinsa. Kuitenkin ROE ei kerro koko totuutta yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja sitä tulee tarkastella yhdessä muiden taloudellisten tunnuslukujen, kuten vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja kannattavuuden, kanssa.

Talous hallussa? Kuvassa hämmästelevä ihminen ja teksti "Suomen suosituin taloushallinnon ohjelmisto"

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle