• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Maksuvalmius – mitä tarkoittaa maksuvalmius?

Maksuvalmius on yrityksen tai henkilön kyky täyttää lyhytaikaiset taloudelliset velvoitteensa ja suoriutua erääntyvistä veloistaan ajallaan. Maksuvalmius on tärkeä taloudellisen terveyden mittari, ja se liittyy organisaation likviditeettiin.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi käytetään usein erilaisia suhdelukuja. Yleisimpiä maksuvalmiuden mittareita ovat:

 1. Rahoitusaste: Rahoitusaste kertoo, kuinka suuri osa yrityksen lyhytaikaisista veloista voidaan kattaa rahoitusomaisuuden avulla. Rahoitusaste lasketaan jakamalla yrityksen rahoitusomaisuus lyhytaikaisilla veloilla.
 2. Quick ratio eli likviditeettisuhde: Likviditeettisuhde kertoo, kuinka suuri osa yrityksen lyhytaikaisista veloista voidaan kattaa helposti rahaksi muutettavilla varoilla eli nopeasti realisoitavalla omaisuudella (esim. käteinen, lyhytaikaiset sijoitukset, saamiset). Likviditeettisuhde lasketaan jakamalla nopeasti realisoitava omaisuus lyhytaikaisilla veloilla.
 3. Current ratio eli nykyinen suhde: Nykyinen suhde kertoo, kuinka suuri osa yrityksen lyhytaikaisista veloista voidaan kattaa koko lyhytaikaisella omaisuudella (esim. käteinen, lyhytaikaiset sijoitukset, saamiset, varasto). Nykyinen suhde lasketaan jakamalla lyhytaikainen omaisuus lyhytaikaisilla veloilla.

Hyvä maksuvalmius on tärkeää, jotta yritys voi jatkaa toimintaansa ja välttyä likviditeettikriiseiltä. Toisaalta liian korkea maksuvalmius voi viitata siihen, että yritys ei hyödynnä resurssejaan tehokkaasti ja pääomaa sitoutuu liikaa käyttöpääomaan.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle