• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Yritysmuoto – mitä tarkoittaa yritysmuoto?

Yritysmuoto tarkoittaa oikeudellista ja taloudellista rakennetta, jonka puitteissa yritys toimii. Se määrittelee esimerkiksi yrityksen omistus-, päätöksenteko- ja vastuusuhteet sekä verotuksen. Yritysmuodon valinta vaikuttaa myös siihen, miten yritys perustetaan, miten se toimii ja miten se lopetetaan tai muutetaan toiseen yritysmuotoon.

Suomessa yleisimpiä yritysmuotoja ovat:

 1. Toiminimi (eli yksityinen elinkeinonharjoittaja): Yksittäisen henkilön perustama ja omistama yritysmuoto, jossa yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisesti.
 2. Avoin yhtiö (Ay): Kahden tai useamman yhtiömiehen perustama yritysmuoto, jossa yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti ja solidaarisesti.
 3. Kommandiittiyhtiö (Ky): Yhtiömuoto, jossa on sekä vastuunalaisia että äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu sijoittamaansa pääomaan.
 4. Osakeyhtiö (Oy): Yritysmuoto, jossa omistajien vastuu on rajoitettu sijoitettuun osakepääomaan. Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, joka vastaa itse omista veloistaan.
 5. Osakeyhtiön eri muodot, kuten julkinen osakeyhtiö (Oyj): Yhtiömuoto, joka on tarkoitettu pörssiin listautumista varten.
 6. Osuuskunta: Usein maataloudessa käytetty yritysmuoto, jossa osakkaat toimivat yhdessä ja jakavat keskenään toiminnan tuottaman hyödyn.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten haluttu vastuunrajoitus, verotukselliset seikat, perustamisen helppous ja kustannukset sekä yrityksen toiminnan laajuus ja luonne.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle