27.04.2023

Uusi hiilijalanjäljen laskennan palvelu osaksi Procountoria

Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaa voidaan automatisoida talousdataa hyödyntämällä. Osana Procountor taloushallinto-ohjelmistoa on nyt palvelu, jolla yritys voi vaivattomasti seurata hiilijalanjälkensä kehitystä.

Automaattinen hiilijalanjäljen laskenta vähentää työn osuutta ja pienentää kustannuksia. Raportointi auttaa yrityksiä tunnistamaan, miten niiden kannattaisi kehittää toimintaansa, jotta yrityksen hiilijalanjälki pienenisi. Automaattisen laskennan avulla yritys voi seurata toimenpiteidensä vaikutusta nopeastikin.

Hiilijalanjäljen laskentaa toteuttava palvelu toimii Procountorin ohjelmistokumppanin Carbonlinkin automatisoidun hiilijalanjälkilaskurin avulla. Carbonlinkin ohjelmisto hyödyntää Procountorissa olevaa talousdataa ja tuottaa Procountoriin selkeän talousdataan pohjautuvan hiilijalanjälkiraportin kuukausittain.

Talousdata on apuna hiilijalanjäljen laskennassa

Talousdata sisältää paljon tietoa, minkä avulla voidaan tunnistaa millaisia tuotteita ja palveluita yritys ostaa. Automaattinen hiilijalanjälkilaskenta toimii sitä paremmin, mitä tarkempaa tietoa yrityksen taloushallinnon järjestelmästä löytyy.

Dataan pohjautuva automaattinen tunnistaminen kehittyy koko ajan paremmaksi, kun laskudataa kertyy ja kun hiilijalanjälkiä lasketaan yhä useammille tuotteille ja palveluille. Myös esimerkiksi laskuerittelyt tulevat kehittymään niin, että laskutusdatan perusteella ostetun tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki voidaan päätellä entistä paremmin.

Hiilijalanjälkiraportti auttaa täyttämään vastuullisuusvaatimuksia

Vastuullisuussäädökset ja direktiivit vaikuttavat yhä laajemmin myös pk-yrityksiin. Isompia yrityksiä velvoitetaan selvittämään alihankintaketjujensa hiilijalanjälkeä, joten yhteistyökumppaneiden tulee toimittaa selvityksiä vastuullisuudestaan usein jo tarjousvaiheessa. Myös rahoituspäätöksissä huomioidaan, miten vastuullisesti yritys toimii. Hiilijalanjälkiraportointi auttaa toimittamaan tietoja yrityksen vastuullisuustyön kehityksestä molemmissa tapauksissa. Vastuullisuus on yhä kasvava vaatimus myös osaajien houkuttelemiseen ja liiketoiminnassa menestymiseen.