Satu Saarimaa, Tulevaisuuden Tilitoimisto

Tulevaisuuden Tilitoimisto®

CarbonLink vahvistaa Tulevaisuuden Tilitoimiston liiketoimintamallia

Vastuullisuusraportointi tulee vaikuttamaan yhä useampiin yrityksiin lähitulevaisuudessa. CarbonLink laskee hiilijalanjäljen automaattisesti ilman manuaalisia prosesseja Procountorista löytyvän tiedon perusteella. Tämä mahdollistaa, että pienetkin yritykset, kuten Tulevaisuuden Tilitoimisto, voivat helposti ottaa sen käyttöön.

Vastuullisuus on tapa olla, elää ja yrittää

Tulevaisuuden Tilitoimisto® on vastuullinen yritys, joka ottaa ympäristövastuullisuuden huomioon päätöksenteossa. Tilitoimisto saavutti vuonna 2018 vastuullisuustason nolla Nordic Sustainability Reporting Systems (NSRS) -määrittelyn mukaisesti. Tämä merkitsee tiedon keräämisen tehostamista, toimittajien taustojen tarkempaa selvittämistä ja oman vastuullisuuden korostamista asiakkaille sekä kumppaneille.

“Vastuullisuus lähtee minusta, koska se on osa minun henkilökohtaisia arvojani ja jalkautuu siten yrityksen toimintaan”, Tulevaisuuden Tilitoimiston perustajaosakas Satu Saarimaa kertoo.

Tulevaisuuden Tilitoimisto liittyi WWF:n verkostoon ja sai WWF Green Office –merkin keväällä 2021. Satu näkee vastuullisuuden keskeisenä osana liiketoiminnan tulevaisuutta ja haluaa edistää sitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

“Ympäristövastuu koskee jokaista yritystä ja yrittäjää, sillä kaikella yritystoiminnalla on vaikutuksia ympäristöömme”, Satu painottaa.

Laske liiketoimintasi hiilijalanjälki nopeasti ja luotettavasti

CarbonLink laskee yrityksen hiilijalanjäljen automaattisesti.

Hiilijalanjälkilaskurin vaivaton käyttöönotto

Tulevaisuuden Tilitoimisto valittiin 2023 keväällä mukaan palvelun pilotointiin, jossa yritysten hiilijalanjälkeä laskettiin automaattisesti talousdataan perustuen. CarbonLink noutaa automaattisesti Procountorista osto-, kulu- ja matkalaskujen tietoja, ja laskee näiden perusteella hiilijalanjäljen. CarbonLinkistä yritys saa visuaalisen hiilijalanjälkiraportin Procountoriin kuukausittain, joten toimenpiteiden vaikutusta voi alkaa seurata heti. Lisäksi tiliöintitiedot mahdollistavat hiilijalanjäljen analysoinnin ja raportoinnin CarbonLinkin sovelluksesta eri tavoin, kuten esimerkiksi kustannuspaikoittain tai projekteittain.

CarbonLink antaa meille luotettavaa tietoa siitä, että tilitoimistomme vastuullisuus on tekoja eikä vain sanahelinää.”

Satu Saarimaa

CarbonLinkin avulla pienenkin yrityksen on helppo aloittaa oman hiilijalanjäljen mittaaminen vaivattomasti ilman suuria resursseja. Se laskee hiilijalanjäljen Procountorista löytyvän tiedon perusteella.

“Carbonlinkissä on parasta käyttöönoton helppous, nopeus ja loistava hinta-laatusuhde”, Satu iloitsee.

Tulevaisuuden Tilitoimisto haluaa omalla esimerkillään kannustaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneita mukaan ympäristövastuullisuuden polulle. CarbonLink osaltaan vahvistaa Tulevaisuuden Tilitoimiston liiketoimintamallia. Palvelun avulla näkee helposti, millaista hiilijalanjälkeä omasta yritystoiminnasta aidosti syntyy ja, millä pienilläkin ratkaisuilla siihen voidaan vaikuttaa.

“Carbonlinkin merkittävä hyöty on, että se antaa meille tietoa, jota voimme hyödyntää omassa liiketoiminnassa ja jakaa eteenpäin. Näemme läpinäkyvästi, miten olemme onnistuneet ympäristövastuullisuudessa”, Satu summaa.

Henna Mäkinen ja Satu Saarimaa, Tulevaisuuden Tilitoimisto®

Lisätietoja

Mikäli harkitsette CarbonLinkin käyttöönottoa, voitte ottaa yhteyttä Satuun, kuullaksenne lisää heidän kokemuksistaan CarbonLinkin ja Procountorin käytöstä.

Satu Saarimaa
Tulevaisuuden Tilitoimisto®
www.tulevaisuus.eu

Tulevaisuuden Tilitoimisto

Kuvat: Mari Pyykkönen, Studio SightHound

Laske liiketoimintasi hiilijalanjälki nopeasti ja luotettavasti

CarbonLink laskee yrityksen hiilijalanjäljen automaattisesti.

Lue lisää vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljen laskennasta

Hiilijalanjälkilaskuri työstössä, mies ja nainen laiturilla

Blogi: Automaattinen hiilijalanjälkilaskuri auttaa PK-yrityksiä ilmastotyössä

PK-yritykset kokevat vastuullisuuden entistäkin tärkeämmäksi. Hiilijalanjälkilaskuri auttaa yrityksiä kohtaamaan kasvavat odotukset ja kiristyvät lainsäädännön vaatimukset.

Blogi: Vastuullisuus ja ESG-raportointi murroksessa – mihin yritysten on varauduttava?

Yritysvastuun sääntely lisääntyy EU:n myötä. Opi perusteet vastuullisuudesta, yritysvastuusta ja ESG- eli vastuullisuusraportoinnista.

Hiilijalanjäljen laskennan palvelu osaksi Procountoria

Hiilijalanjäljen laskennan palvelu osaksi Procountoria

Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaa voidaan automatisoida talousdataa hyödyntämällä. Osana Procountor Taloushallinto -ohjelmistoa on nyt palvelu, jolla yritys voi vaivattomasti seurata hiilijalanjälkensä kehitystä.