Petri Karjalainen / 15.12.2023

Digitalouden ratkaisut ovat käsissämme nyt

Reaaliaikatalous vie taloushallinnon toimijat uuteen aikakauteen. Jos kehityksen kyydistä jättäytyy pois nyt, on mukaan entistä vaikeampi hypätä myöhemmin.

Reaaliaikatalous muovaa kirjanpitäjän työtä

Käynnissä oleva siirtymä vaatii meiltä kaikilta harppauksia automatisoitujen työkalujen käyttöönotossa, sillä vaatimukset päivittyvät jatkuvasti sekä Euroopan Unionin tasolla että kansallisesti.

Yksi tuloillaan olevista muutoksista on EU-direktiivin ohjaama transaktionaalinen arvonlisävero, joka käytännössä tarkoittaa arvonlisäraportoinnin tekemistä reaaliajassa. Kehityksen myötä kansainvälinen kauppa tulee digitalisoitumaan vauhdilla.

Vastuullisuusraportoinnin velvoitteet vaikuttavat kirjanpitäjien työhön jo vuonna 2024. Raportointivelvoitteet koskevat suuryritysten lisäksi välillisesti myös pienempiä palvelun- ja tavarantoimittajia. Muutos on merkittävä, sillä tilintarkastajan tulee jatkossa vahvistaa määrämuotoinen vastuullisuusraportti osana tilinpäätöstä. Kirjanpitäjien kykyä päivittää osaamistaan mitataan nyt uudenlaisilla tavoilla, sillä vastuullisuusraporttiin sisältyy kuvauksia esimerkiksi yrityksen johtamisjärjestelmästä ja hiilijalanjäljestä.

Kehitys tuo yrityksille ja valtiolle kymmenien miljoonien eurojen säästöjä

Suomessa valtio ottaa käyttöön sähköiset Peppol-tilaussanomat vuonna 2024 ja toivoo yrityksiltä valmiutta toimittaa eKuitteja vuoteen 2025 mennessä. Pian digitalouden toimintaympäristössä toimiminen on yrityksille pakollista. Toimijat, joilla ei ole kykyä tai halua digitalisoida käytäntöjään, tippuvat pelistä nopeasti pois.

Ketterä digitalisoituminen on suomalaisille merkittävä kilpailuetu. Taloushallinnon sähköistymisessä olemme esimerkiksi Ruotsia harppauksia edellä – Keski-Euroopan maista puhumattakaan.

Digitalisaatio on matka ilman maalia

Reaaliaikatalouden kehityksen myötä tieto liikkuu yhä saumattomammin eri järjestelmien välillä, ja kirjanpitäjien työn manuaalisia vaiheita pystytään automatisoimaan. Yksi esimerkki edistyksestä on äskettäin julkaisemamme Kortti a+, jonka avulla maksutapahtuma yhdistyy suoraan sitä vastaavaan kuittiin.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yritykset, jotka hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja, ovat kaikista tuottavimpia. Tämä pätee myös tilitoimistoihin: reaaliaikatalouden ilmentymät säästävät paitsi tehokasta työaikaa, myös mahdollistavat näyttäytymisen edelläkävijänä. Omat kumppanit, ohjelmistot ja käytettävissä olevat palvelut on syytä valita siten, että niiltä löytyy kyvykkyyttä seurata muutoksia.

Accountor-konserni panosti pelkästään viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa muun muassa tuotekehitykseen ja tietoturvaan. Jatkuva kehitystyö varmistaa, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat katsoa luottaen pitkälle tulevaisuuteen.

Taloushallinnon kiemurat haltuun Procountorilla

Procountor tarjoaa työkalut yrityksen pyörittämiseen. Samalla ohjelmistolla hoituu kaikki oleellinen, kuten laskutus, kirjanpito, tilinpäätökset ja palkanmaksu.

Petri Karjalainen

Olen asiantuntija strategian, yrityskauppojen (M&A) ja Revenue Operations -alueilla. Keskityn liiketoiminnan kasvustrategioiden kehittämiseen, yrityskauppojen tekemiseen ja tulosten optimointiin. Rooliini kuuluu tiimin johtaminen, erilaiset yhteistyöneuvottelut ja strategian implementoinnin johtaminen, jossa operatiiviset toiminnot yhdistetään pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin.