Junno Roine CEO, PURO Finance ja Juho Sotamaa, Accountor Finago Oy / 17.03.2021

Joustavilla rahoitusratkaisuilla kohti uutta kasvua

""

Accountor Finagon Talouspuntaridatakatsaus osoittaa, että helmikuussa 2021 yritysten ostolaskujen kiertoaika kasvoi merkittävästi – monet yritykset eivät siis maksaneet ostolaskujaan ajoissa. Syy saattaa esimerkiksi olla siinä, että kaupat jäävät helposti tekemättä tilanteessa, jossa myyvä osapuoli edellyttää ennakkosuoritusta ja ostava osapuoli pitempää maksuehtoa.

Aktiviteetti ei palaudu talouteen ilman kauppoja ja kaupat eivät toteudu kassojen ollessa tyhjinä ilman joustoa maksuehdoissa. Kasvava joustovara onkin entistä tärkeämpää, etenkin nyt konkurssilain poikkeusjärjestelyn muututtua toistamiseen. Joustoa tarvitaan etenkin taloudellisen toimeliaisuuden viritessä.

Korona-aika on kohdellut yrityksiä eri tavoin

Viimeisimmän Suomen Yrittäjien tekemän PK-yritysbarometrin mukaan yritysten tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin luottavaiset, vaikka epävarmuus onkin vaikeuttanut toimintaa ja vähentänyt investointihalukkuutta etenkin pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa.

Investointimahdollisuuksia vähentää rahoittajien tiukentunut luottopolitiikka ja suuret vakuusvaatimukset – etenkin alle 20 henkilön yrityksissä aikomus ottaa rahoitusta on vähäinen juuri tästä syystä. Samalla joukolla on kuitenkin myös maksuvaikeuksia selvästi keskimääräistä enemmän ja hyötyisivätkin laskurahoituksen mahdollisuuksista. 

Kassaturvalla yritys saa rahoituksen nopeasti, silloin kun tarve vaatii

Kassaturva on Procountor-ohjelmistoon täysin integroitu joustava laskurahoituspalvelu, josta yrityksen on mahdollista saada rahoitusta ilman erillisiä luokitusvaateita tai muita yrityksen ikään tai kokoon liittyviä merkittäviä rajoitteita. Kassaturvasta yritys saa rahoitusta omaa laskutustaan vastaan, jolloin se vastaa mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita.

Tämä antaa yritykselle turvaa ja varmuutta omiin investointeihin ja kaupankäyntiin. Samalla yritys panostaa asiakassuhteisiinsa, kun pystyy tulemaan asiakkaitaan uusissa maksuehdoissa vastaan. Kassaturva-palvelua tuotetaan yhteistyössä Puro Finance Oy:n kanssa.

Monelle yrittäjälle myös nopeus on valttia laskutuksessa. Useiden päivien maksuajat ovat jo varsin pitkiä – uusin teknologia kun mahdollistaa saatavien siirtymisen yrityksen tilille jopa tunneissa laskun lähettämisen jälkeen.

Kassaturva onkin huomattavan nopea vaihtoehto – niin sen käyttöönoton kuin rahasiirtonopeuden kannalta. Yksi Kassaturvan selkeimmistä eduista on sen välitön ja vaivaton käyttöönotto sekä kirjanpidon vientien automatisointi. Käyttö on nopeaa ja asiantuntijat ovat yrityksen tukena aina tarvittaessa.

Joustavaa rahoituspalvelua hyödyntämällä yrityksen kassankierto nopeutuu ja yritys saa leveämmät hartiat asiakasmaksujen kotiuttamiseen. Tämän osoittaa esimerkiksi se, että vuoden 2020 aikana Puro Finance Oy:n asiakkaiden maksuviiveet lyhentyivät selvästi sen toisella vuosipuoliskolla – Puro Finance Oy:n rahoittamien laskujen keskimääräinen maksuviive oli vain 2,9 päivää, kun se vuodentakaisella vertailujaksolla oli 5,9 päivää.

Näin Kassaturva vauhdittaa kasvua:

  • Se lisää investointimahdollisuuksia ja resursseja. Käyttöpääoman ja kassan kierron varmistamisella uskaltaa investoida ja kehittää uutta
  • Tukee kasvua kansainvälistymisen kautta. Kassaturvan kautta on mahdollista turvata kassavirtaa rahoittamalla myös ulkomaille suuntautuvat saatavat, jolloin myös maksuvalvonta onnistuu Kassaturvan kautta.
  • Tukea kun sitä tarvitsee. Ei luokitusvaateita ja muita yrityksen ikään tai kokoon liittyviä merkittäviä vaateita. Kassaturvaa hyödyntämällä yritys selviää maksuvaikeuksista ja saa juuri heidän tarpeitaan palvelevan rahoitusratkaisun heti käyttöönsä.
  • Helpottaa sekä yrittäjän että kirjanpitäjän päivittäistä työtä.

Lue myös:

Blogissa: Yrityksen kassankierron tehostaminen tukee poikkeusajasta selviämistä

Blogissa: Kassaturva – sähköiseen taloushallintoon mukautuva laskurahoitus

Junno Roine CEO, PURO Finance ja Juho Sotamaa, Accountor Finago Oy