Juho Sotamaa / 21.01.2021

Yrityksen kassankierron tehostaminen tukee poikkeusajasta selviämistä

Poikkeusoloista selviäminen on vaatinut yrityksiltä entistä enemmän erikoistoimenpiteitä, joista muodostuikin vuoden 2020 aikana osa normaalia arkea. Poikkeuksellinen tilanne ei ole tarkoittanut pelkästään vain rajoituksia, vaan samaan aikaan tarve molemminpuoliselle joustavuudelle on lisääntynyt.

Pidemmät maksuehtovaatimukset lisääntyneet

Lisääntynyt joustavuuden tarve näkyy yrityksille erityisesti pidempinä maksuehtovaatimuksina sekä suppeampina keinoina periä erääntyneitä yrityssaatavia. Tammikuussa 2021 esimerkiksi väliaikainen perintälakimuutos astui voimaan, jonka keskeinen tarkoitus on rajoittaa yritysperinnän keinoja ja näin ollen antaa lisätilaa yrityksille, joilla on maksuvaikeuksia.

Pidentyneet maksuehtovaatimukset yritysten välisessä kaupassa tarkoittaa, että yritykset eivät joudu neuvottelemaan pidemmistä maksuehdoista pelkästään omien asiakkaidensa kanssa, vaan myös omien tavaran- tai palveluntuottajien kanssa pitääkseen yrityksen kassan hallinnassa. Pidentyneet maksuajat yhdistettyinä suppeampiin perinnän keinoihin voi johtaa lumipalloefektin lailla jopa siihen, että yritysten käteisvarat loppuvat kesken.

Harvalla yrityksellä on mahdollista kieltäytyä myymästä yritykselle, joka vaatii pitkiä maksuehtoja. Pitkät maksuehdot voivat myös toimia vaatimuksina suurempiin kilpailutuksiin osallistumiselle. Yrityksen menestykselle myynti on toki tärkeää, sillä se takaa yritystoiminnan jatkuvuuden. Koska myynnin kasvu ei kuitenkaan yksistään takaa yrityksen tulorahoituksen riittävyyttä ja yrityksen kasvua, varsinkaan pitkillä maksuehdoilla, myös kassakierron tehostamiskeinot tuleva yrityksille ajankohtaisiksi.

Kassakierron tehostaminen poikkeusaikana

Yrityksen on mahdollista kasvaa ja pysyä elinvoimaisena oman kassankierron tehostamisella ja varmistamalla, että myynti- ja ostoreskontra ovat tasapainossa. Myyntilaskut tulee tulouttaa nopeammin tai yhtä nopeasti kuin omat ostolaskut erääntyvät. Tällöin yritys pystyy kasvamaan ja varmistamaan yritystoiminnan jatkuvuuden oman kanssansa avulla kaikissa markkinatilanteissa. Tasapainoisen myynti- ja ostoreskontran ansiosta yrityksen pääomia ei sitoudu pitkiin maksuaikoihin tai varastoon ja yrityksen kassa ei tyhjenee aiemmin kuvatun lumipalloefektin lailla.

Kassankierron tehostamiseen on olemassa työkaluja kaiken kokoisille yrityksille, kuten Procountor Kassaturva. Procountor Kassaturva on Procountor -taloushallintaohjelmistoon täysin integroitu joustava laskurahoituspalvelu, jonka avulla yritys pystyy tehostamaan helposti oman yrityksen kassankiertoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Ainoa kustannus Procountor Kassaturvan käytöstä on käytetystä rahoituksesta veloitettava komissio.

Procountor Kassaturvan käyttö on helppoa: valitset vain rahoitettavat laskut Procountorissa myyntilaskua tehdessä ja rahat myyntilaskustasi tuloutetaan tilillesi viimeistään seuraavana arkipäivänä. Procountor Kassaturvaa käyttäessä yrityksen kassankierto tehostuu merkittävästi eikä hallinnollinen työ lisäänny, sillä Procountor Kassaturva sisältää automaattisen kirjanpidon. Procountor Kassaturva on edistyksellisin työkalu yrityksen kassankierron tehostamiseen, jonka ansiosta yritys pystyy varmemmin hyväksymään pidempiä maksuehtoja sekä varmistamaan oman elin- ja kilpailukyvyn, kun uusi normaali koittaa poikkeusaikojen jälkeen.

Tutustu Procountor Kassaturvaan kotisivuiltamme täältä. 

Aiheesta muualla:

Blogissa: Procountor Kassaturva integroituu ohjelmistoon ja kirjanpitoon

Blogissa: Maksuvalmius kunnossa joka hetki

Blogissa: Miten luon kassavirtaennusteen?

Juho Sotamaa

Juho työskentelee Accountor Finagolla liiketoiminnan kehityspäällikönä, vastuualueenaan yritysrahoituspalvelut. Juhon pyrkimyksenä on kehittää asiantuntevalla ja rennolla otteella Pohjoismaiden parhaat rahoitusratkaisut Accountor Finagon asiakkaille.