Jari-Pekka Hyyppä / 26.05.2021

Kassavirran ennustaminen lyhyesti

Kassavirran ennustaminen askarruttaa monia yrittäjiä ja saattaa aiheuttaa päänvaivaa kokeneellekin talousasiantuntijalle. Kokemukseni mukaan kassavirran ennustamisen tärkeys tiedostetaan yrityksissä melko hyvin, koska kassatilanteen heilahdukset voivat vaikuttaa arjen pyörittämiseen hyvin konkreettisella tavalla.

Kassavirran ennustamisessa päästään tavallisesti hyvin alkuun ja se onnistuu muutamien viikkojen päähän kohtalaisen tarkasti ilman syvempää talousosaamista. Kassavirtaennusteen laatiminen pidemmälle ajanjaksolle sisältää kuitenkin enemmän muuttujia, mikä tuo ennustamiseen omat haasteensa.

Seuraavaksi avaan lyhyesti, kuinka kassavirtaa voidaan ennustaa kuukausien tai jopa vuosien päähän mahdollisimman luotettavasti.

Lyhyen ajan kassavirta

Lyhyen ajan kassavirtaennusteen laatiminen on tavallisesti yksinkertaista puuhaa, koska tulevien viikkojen rahavarojen liikkeisiin liittyy kohtalaisen vähän muuttujia verrattuna pidemmän aikavälin ennusteisiin.

Tulevien viikkojen eräpäivät, palkanmaksut ja lainanlyhennykset ovat useimmiten hyvin tiedossa ja ennusteita voidaan laatia jopa päivätarkkuudella. Näin lyhyellä aikajänteellä kassavirtaennusteen epätarkkuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi asiakkaiden odottamaton maksukäyttäytyminen ja yllättävät hankintatarpeet.

Se, kuinka pitkälle tulevaisuuteen tällaista päivätarkkuudella laadittavaa ennustamismenetelmää on mahdollista tai kannattaa hyödyntää, riippuu liiketoimintasi luonteesta.

Tavallisesti puhutaan muutamista viikoista – ei kuukausista tai vuosista.

Pitkän ajan kassavirta

Kaikille ennusteille on tyypillistä, että niiden tarkkuus heikkenee, mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennusteita laaditaan. Tästä syystä pitkän ajan kassavirtaennusteissa on hyväksyttävä tietty hallittu epätarkkuus.

Tulevien kuukausien ja vuosien kassavirtaennusteita ei tavallisesti ole järkeä laatia päivän tarkkuudella, vaan kannattaa siirtyä kuukausitarkkuudella laadittaviin ennusteisiin. On hyvin tavallista, että liian yksityiskohtaisen ennusteen tavoittelu itse asiassa aiheuttaa suurta epätarkkuutta.

Kuukausitasolla laadittu kassavirtalaskelma voi kuitenkin olla hämmästyttävän tarkka, kun prosessi on huolella suunniteltu. Koko prosessin kuvaaminen tässä artikkelissa ei valitettavasti ole mahdollista, mutta seuraavaksi kuvaan muutamia hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Pitkän ajan kassavirtaennustaminen käytännössä

Pitkän ajan kassavirtaennuste kannattaa laatia yleisiä kirjanpidon lainalaisuuksia hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on syytä laatia tulos- ja tasebudjetit.

Tasebudjetointi saattaa olla vierasta monelle ennusteen laatijalle, mutta usein se on välttämätöntä. Ilman tasebudjettia muun muassa investointien ja niiden poistojen huomioiminen on hankalaa.

Tasebudjetointia ei kuitenkaan pidä säikähtää, koska kehittyneimmillä budjetointivälineillä tasebudjetin hyödyntäminen kassavirran ennustamisessa on helppoa.

Ennusta kassavirtaa liiketoiminnan ehdoilla

Pelkän kirjanpidon tileille syötetyt ennusteluvut eivät yleensä tarjoa ennustamiseen riittävää tarkkuutta. On syytä laatia ennusteet esimerkiksi tulevien kuukausien myynnistä, ostoista, markkinointikustannuksista ja investoinneista sekä muista liiketoimintasi kannalta tärkeistä tekijöistä.

Näitä laskelmia kutsutaan osabudjeteiksi ja niiden tietoja hyödyntämällä pääbudjeteista sekä kassavirtalaskelmista voidaan saada hyvin tarkkoja.

Kiinnostuitko?

Finazillan kassavirran ennustaminen on mahdollista ottaa käyttöön myös Procountorissa. Lue Finazillan blogista, millaisia hyötyjä Procountorin ja Finazillan yhteiskäytöstä on.

Lisätietoja kassavirran ennustamisesta Finazillan sivuilta.

Jari-Pekka Hyyppä

Kirjoittaja toimii talousjohtamisen asiantuntijana ja myyntijohtajana Finazilla Oy:ssä.