Procountor / 20.03.2023

Procountoria kehitetään asiakastoiveiden pohjalta kohti yhä älykkäämpää taloushallintoa

Kaikki tuotekehityksemme askeleet perustuvat ajatukseen älykkäästä, asiakaspalvelulähtöisestä taloushallinnosta: Helppokäyttöiset ja automatisoidut taloushallinnon palvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja reaaliaikaiset talouden tunnusluvut ovat aina saatavilla päätöksenteon tueksi.

Kokosimme tähän artikkeliin tuotekehityksemme kuulumisia uusimmista päivityksistä ja vireillä olevista uudistuksista.

Me kuuntelemme – Asiakaspalaute kehitystyön keskiössä

Yrityksen taloushallinto ja kirjanpito Procountorilla

Viime vuoden aikana keräämämme palautteen perusteella asiakkaamme toivoivat sähköisiltä taloushallintopalveluilta laajempaa automaatiota, mobiiliominaisuuksien kehitystä, lomapalkkatoimintoja, monipuolisia ja helppokäyttöisiä raportteja sekä parempaa mobiilikäytettävyyttä. Kaikista toivotuimpia muutoksia olivat palkkoihin liittyvät kehitystoimenpiteet.

Me kuuntelimme teitä: ohessa lyhyesti muutamia esimerkkejä viimeisimmän vuoden aikana toteutetuista toiminnallisuuksista:

Käytettävyysparannuksia toteutetaan julkaisuihin kuukausittain. Alla muutamia esimerkkejä nyt käytettävissä olevista ominaisuuksista:

  • Usean myyntilaskun samanaikainen peruuttaminen
  • Myyntilaskun kommenttirivi
  • Kassan ja reskontran seuranta -widgetin parannukset
  • Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän rivien liputus
  • Kuvatunnistus Minin matka- ja kululaskuihin
  • Mahdollisuus maksaa laskut myös viestillä Minissä

Palkkojen maksun entistä helpommat työvaiheet

Palkkoihin liittyvät toimenpiteet nousivat asiakastoiveissa kirkkaasti ykkössijalle. Palkkatoiminnallisuuksiin on toteutettu useita kehitystoimenpiteitä, jotka olemme valikoineet yhdessä asiakkaidemme kanssa. Muutokset helpottavat palkkojen maksuun liittyviä työvaiheita, ja toimet, jotka aiemmin jouduttiin toteuttamaan manuaalisesti järjestelmän ulkopuolella, voidaan jatkossa hoitaa automaattisesti osana palkkojen laskentaa.

Keskituntiansiolaskenta ja työajanlyhennyslaskenta on lisätty osaksi järjestelmää, mikä tehostaa monen käyttäjän kohdalla kuukausittain toistuvia toimia. Lisäksi ammattiyhdistysmaksujen käsittelyä on helpotettu.

Kehitystoimenpiteet palkkoihin ovat pöydällä myös vuoden 2023 aikana. Lomanansaintasääntöä on pian mahdollista muuttaa kesken lomanmääräytymisvuoden. Lisäksi järjestelmää uudistetaan siten, että lomalaskennassa mahdollistetaan rakennusalan prosenttiperusteinen lomalaskenta sekä esimerkiksi kaupan alalla käytettävä vaihtuva prosentti lomalaskentaan. Nämä uudistetut ominaisuudet tulevat käyttöön viimeistään tämän vuoden loppupuolella.

Kehittyvä automaatio ja sujuvampi reskontrakäsittely

Parhaillaan tuotekehityksessä panostetaan ostoreskontrakäsittelyn automatisointiin, manuaalisen työn määrän vähentämiseen ja käteisalennusten sekä hyvityslaskujen käsittelyn helpottamiseen.

Ostolaskujen käsittelyä pyritään asiakkaidemme toiveesta automatisoimaan aiempaa tehokkaammin tulevan kesän ja syksyn aikana. Esimerkiksi käteisalennusten uudistettu käsittely vähentää manuaalista työtä ja helpottaa erityisesti rakennusalan toimijoiden työtä. Samalla parannamme käyttäjäkokemusta sujuvoittamalla hyvityslaskujen käsittelyä: jatkossa laskut pystytään niputtamaan ja hyvitykset voidaan kohdistaa veloituslaskuihin.

Mitä on luvassa? – Tekoälykehitystä ja graafisten raporttien parannuksia

Tekoäly- ja rajapintakehitys ovat jatkuvaa kehitystyötämme kohti toimivaa taloushallinnon ekosysteemiä – näistä kerromme lisää hieman myöhemmin.

Helppokäyttöiset, monipuoliset ja selkeät raportit ovat palveluidemme käyttäjien suosikkiominaisuuksia. Graafisia raportteja ollaan uudistamassa vaiheittain vuoden 2023 aikana ja ensimmäiset raportit tulevat käyttöön jo loppuvuonna. Raporttien sisällöt pysyvät tuttuina, mutta uudistetut raportit ovat luettavissa aiempaa intuitiivisemmin ja tarjoavat parempaa näkyvyyttä talousasioihin. Kun raporttien käytettävyys paranee, on niitä helpompi hyödyntää aktiivisesti päätöksenteon tukena.

Procountor