Procountor / 13.12.2022

Procountorin vuodenvaihteen muistilista

Joulu ja uusi vuosi ovat jo aivan nurkan takana. Monille joulun aika ja vuodenvaihde tarkoittavat lomaa ja rauhoittumista, mutta samalla puhutaan joulustressistä ja vuodenvaihteen kiireistä; työrintamalla vuoden päättyminen saattaa tarkoittaa hyvinkin hektisiä aikoja ja jossain vaiheessa olisi hoidettava myös joulusiivous ja kenties myös joululahjojen hankinta. Lisäksi erilaiset viranomaisten taholta tulevat, vuodenvaihteeseen sijoittuvat, muutokset vaativat usein perehtymistä ja toimenpiteitä. Koetko itse stressiä joulusta ja vuodenvaihteesta, vai oletko jo valmiina rauhoittumaan joulun ja lomien viettoon?

Olit sitten missä tilanteessa tahansa, kokosimme vuodenvaihteen muistilistan, jonka avulla voit tarkistaa, että Procountor-ympäristössäsi on kaikki kunnossa tulevaa vuotta varten!

Jos haluat mielummin katsoa vuodenvaihteen muistilistan webinaaritallenteen muodossa, voit katsoa sen alta. Muista myös ohjekirjastamme löytyvä Vuodenvaihteessa muistettavaa 2022-2023 -artikkeli.

Vuodenvaihteessakin on tärkeää muistaa Procountorin versiopäivitykset. Ohjekirjasta löytyvistä versiopäivitystiedotteista löytyy kaikki tarpeellinen tieto Procountoriin tulevista muutoksista. Löydät ne täältä.

Palkanlaskenta vuodenvaihteessa

Vuodenvaihde on tärkeää aikaa palkanlaskennan näkökulmasta. Vuodelle 2023 on mahdollista luoda palkkalistoja jo vuoden 2022 puolella. Edellytyksenä on, että palkansaajien palkkaperusteet on päivitetty Procountoriin.

Procountorin toimesta päivitetään tulevalle vuodelle uudet palkkojen sivukuluprosentit, ja nämä on hyvä tarkistaa ja muokata tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi tapaturmavakuutusprosentti vaihtelee paljon toimialasta riippuen, joten kannattaa varmistaa heti vuodenvaihteessa, että luvut ja tiedot ovat oikein.

Jos palkansaajille on käytetty luontaisetulaskuria auto- ja asuntoetujen määrittämiseen, eivät luontaisetujen arvot päivity automaattisesti. Edut on siis syytä tarkistaa manuaalisesti.

Mahdolliset vuodeen 2023 tulevat uudet palkkalajit tuodaan Procountorin toimesta versiopäivityksien yhteydessä.

Palkansaajille voidaan tuoda verokorttit verokorttien suorasiirtoa hyödyntäen. Jos halutaan käyttää muutosverokortin tietoja, pitää tiedot toimittaa palkanlaskijalle manuaalisesti.

Mikäli 2022 vuodelle pitää vielä laskea palkkoja kun palkkaperusteet on jo päivitetty, on tämä mahdollista. Kun palkkalistan palkkapäivä on vuoden 2022 puolella, Procountor osaa automaattisesti käyttää vuoden 2022 työnantajan maksuprosentteja.

On myös hyvä varmistaa, että matkakulutuotteiden arvot laskelmalla vastaavat vuoden 2022 matkakulujen arvoja. Varmista myös, että asunto- ja/tai autoedun arvo laskelmalla vastaa vuoden 2022 arvoa.

Matka- ja kululaskut

Matkalaskuilla käytettävien verottomien korvausten arvot päivitetään Procountorin toimesta, kun verottaja on vahvistanut nämä. Arvot erotellaan vuoden mukaisesti:

  • v2022 tuotekoodeja käytetään 2022 vuodelle.
  • v2023 tuotekoodeja käytetään 2023 vuodelle.

Mikäli matkalaskujen halutaan nousevan 2022 vuoden palkkatietoilmoituksille, on näiden maksupäivien oltava myös saman vuoden puolella. Vuoden 2022 arvot ovat vielä 2023 vuoden alussa näkyvissä, jotta tarvittavat matkalaskut saadaan oikeilla arvoilla tehtyä.

Muuta muistettavaa

Vuodenvaihde osuu tänä vuonna viikonlopulle, joten maksuliikenteen osalta pätevät samat säännöt kuin tavanomaistenkin viikonloppujen osalta. Esimerkiksi jos palkkapäivä on vuoden viimeinen päivä, nämä on oltava palkansaajan tilillä perjantaina 30.12., joten tällöin nämä on oltava maksussa torstaina 29.12.

Mikäli asiakkaallasi on käytössä EU-maiden ALV-käsittelysääntöjen erikoisoikeus, niin EU-maiden arvonlisäverot päivitetään Procountorin toimesta.

Yrittäjän muistilista

Vuodenvaihteen lähestyminen näkyy eri toimialoilla eri tavoin. Joissain yrityksissä kuumin sesonki lähestyy, kun taas toisissa aletaan vasta valmistautumaan kevään kiireiisiin. Riippumatta tilanteesta, useimmissa yrityksissä on asioita, joita kannattaa ottaa huomioon ennen varsinaisten joulukiireiden alkamista. Nämä asiat kannattaa huomioita jokaisessa yrityksessä, ja tilitoimistonkin on hyvä muistuttaa näistä asiakkaitaan.

  1. Laita taloushallinto ajan tasalle ennen tilinpäätöskiireitä ja suunnittele tilinpäätösprosessi
  2. Tee laskut heti tehdyistä töistä ja toimitetuista tavaroista / palveluista
  3. Tarkista, oletko maksanut oikean määrän ennakkoveroja
  4. Suunnittele vuodenvaihteen lomasijaisuudet ja varaudu maksamaan lomarahat
  5. Toteuta suunnittelemasi muutokset
  6. Päivitä kassabudjettisi ja laita rahoitusasiat kuntoon

Lue myös yrittäjän muistilista taloushallinnon suunnittelussa >>

Lopuksi

Kun kaikki edellä mainitut vuodenvaihteeseen liittyvät päivämäärät ja muutokset on huomioitu ja tarvittavat toimenpiteet on tehty, voit Procountorin vuodenvaihteen muutosten osalta hengähtää, ja olla askeleen lähempänä joululoman aloitusta. Käy myös kurkkaamassa Vuodenvaihteessa muistettavaa 2022-2023 -artikkeli ohjekirjastamme.

Mukavaa joulun odotusta ja vuodenvaihdetta!

Procountor