Salla Kinnarinen / 22.02.2023

Yrittäjä – Muista nämä 8 asiaa taloushallinnon suunnittelussa

Yrittäjän taloushallinnon suunnittelu Procountor-ohjelmistolla

Vaikka taloushallintoa hoidettaisiin kirjanpitäjän ja automatisoidun ohjelmiston avulla, on vastuu kirjanpidosta ja sen oikeellisuudesta aina yrittäjällä. Tämän vuoksi perusasioiden tunteminen ja säntillinen kirjanpidon hoito ovat asioita, joihin yrittäjän kannattaa paneutua yrityksen kokoluokasta riippumatta.

Taloushallinto jää kuitenkin helposti yritystoiminnan pyörittämisen jalkoihin, jos arki on kiireistä tai taloushallinto tuntuu vieraalta. Kirjanpitovelvollisuuden lisäksi yrittäjän tulee huolehtia vuosittain muun muassa vakuutuksista, verotuksesta, arvonlisäverosta ja työntekijöiden palkka-asioista.

”Olenko varmasti muistanut hoitaa kaiken ajallaan?”

Jos taloushallinto huolettaa, varmista alkajaisiksi, että ainakin nämä hommat ovat hoidossa. Kokosimme listan yrittä

jän taloushallinnon perusasioista muistin tueksi.

Yrittäjän muistilista lakisääteisille velvoitteille

Tammikuussa

Tammikuun muistilista yrittäjän lakisääteisille velvoitteille

Verotusasiat kuntoon – lisäennakon hakeminen

Yrittäjän tuloverot maksetaan ennakkoverona, joka perustuu yrityksen edellisen vuoden verotukseen tai uuden yrityksen tapauksessa yrittäjän omaan arvioon vuoden tuloista. Ennakkoveroa tai sen muutoksia haetaan OmaVero-palvelussa.

Yrittäjän kannattaa itse tarkkailla maksetun veron määrää säännöllisin väliajoin, ja hakea ennakkoveroon tarpeen tullen muutoksia. Mikäli veroja on maksettu liian vähän, puuttuva osa tulee maksaa jäännösverona vuoden lopussa. Voit vaihtoehtoisesti myös maksaa puuttuvan osan jo aiemmin hakemalla lisäennakkoa. Lisäennakkoa voi maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoa verovuotta seuraavan vuoden tammikuun ajan.

Muutokset verotukseen tehdään siis kuluvan verovuoden aikana hakemalla ennakkoveroa tai muutosta ennakkoveroon, ja verovuoden päättymisen jälkeen lisäennakkona tai jäännösverona.

Vuosi-ilmoitus

Jos yrityksesi on maksanut verovuoden aikana osinkoja, tulee osingot ilmoittaa vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle. Vuosi-ilmoitus annetaan nimensä mukaisesti vain kerran vuodessa – muista siis ilmoittaa osingot tammikuun aikana.

Huhtikuussa

Huhtikuun muistilista yrittäjän lakisääteisille velvoitteille

Tilinpäätös

Tilinpäätös kertoo yrityksesi tuloksen ja taloustilanteen, toimii verotuksen pohjatietona, ja on tärkeä työkalu budjetoinnille. Tilinpäätös sisältää yrityksen tuloslaskelman, taseen ja tärkeät liitetiedot.

Tilinpäätöksen valmistumiseksi yrittäjän ja kirjanpitäjän täytyy tehdä tiiviisti yhteistyötä. Kun kirjanpitoa on tehty tarkasti ja tositteet arkistoitu oikeaoppisesti läpi vuoden, tilinpäätöksen tekeminen helpottuu merkittävästi.

Osakeyhtiöt ovat velvollisia laatimaan ja ilmoittamaan tilinpäätöksestä kaupparekisteriin. Jos laissa mainitut elementit täyttyvät, myös muut yritysmuodot ovat tilinpäätös- ja ilmoitusvelvollisia.

Veroilmoitus

Veroilmoituksella yritykset ilmoittavat Verohallinnolle verotukseen vaikuttavia tietoja, joiden pohjalta tilikauden lopullisen tuloeron määrä lasketaan. Verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta, joka on päättynyt kalenterivuoden aikana.

Veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättyessä – käytännössä usein huhtikuussa. Tarkista oman yrityksesi veroilmoituksen eräpäivä huolella, sillä myöhästyneestä veroilmoituksesta voi seurata myöhästymismaksu.

Verotusilmoituksen voi tehdä esimerkiksi OmaVero-palvelussa sähköisesti. Veroilmoitusta varten tarvitset yrityksesi tilinpäätöksen. Jos tilinpäätöstiedot eivät ole valmiina veroilmoituksen määräpäivään mennessä, veroilmoitusta voidaan täydentää jälkikäteen.

Joulukuussa

Joulukuun muistilista yrittäjän lakisääteisille velvoitteille

Ennakkoveropäätös ja sen tarkistaminen

Verohallinto lähettää yrityksellesi ennakkoveropäätöksen, jossa määritellään seuraavan vuoden ennakkovero ja kerrotaan maksuohjeet. Tarkista ennakkoveropäätös, jotta seuraavan vuoden verotus on mahdollisimman oikeellinen. Jos ennakkoveropäätös on yrityksesi tuloihin ja menoihin suhteutettuna liian pieni tai suuri, voit hakea ennakkoveron muutosta OmaVerossa. Muutoksia voidaan tehdä myös tarpeen tullen vuoden mittaan.

Jos ennakkovero on määritetty yrityksesi tuloksen suhteen yläkanttiin, maksat ennakkoveroa liikaa. Ylimääräiset verot palautuvat veronpalautuksina vasta pitkän ajan kuluttua. Jos taas maksettujen ennakkoverojen summa jää liian pieneksi, puuttuvat verot täytyy maksaa jäännösveroina tai lisäennakkona. Tarkasta siis ennakkoveropäätös aina huolellisesti, seuraavan vuoden yritystoiminnan suunnitelmat mielessä.

Yrittäjän eläkevakuutus – YEL

YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus, on lakisääteinen vakuutus, joka huolehtii yrittäjän sosiaaliturvasta. YEL-vakuutuksen hinta riippuu yrittäjän iästä ja vuosittaisen työpanoksen arvosta, eli työtulosta.

YEL-vakuutuksen voit hankkia useilta eri eläkevakuutusyhtiöiltä, ja vakuutus maksetaan itse määritetyissä summissa 1–12 vuosierässä. Jos oma YEL-maksusi suoritetaan vain kerran vuodessa, varmista vakuutuksen voimassaolo ja maksun tilanne vuoden lopussa kuntoon.

Huolehdi nämä kuukausittain

Palkkojen maksu, palkkalaskelmat ja palkkatietoilmoitus

Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, on velvollisuutenasi toimittaa sekä rahapalkka että palkkalaskelma työntekijöillesi ajallaan. Palkan on oltava nostettavissa työntekijän pankista sovittuna päivämääränä.

Vuodesta 2019 lähtien yritysten on täytynyt ilmoittaa palkkojen maksusta myös kansalliseen tulorekisteriin, KATREen. Kun tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan rekisteriin, ne kulkeutuvat eteenpäin esimerkiksi Verohallinnolle.

Tiedot voidaan ilmoittaa suoraan palkkahallinto-ohjelmistosta. Tieto maksetusta palkasta on toimitettava rekisteriin viiden päivän kuluessa maksusta. Lisäksi yrityksen tulee tehdä kerran kuussa erillisilmoitus, josta selviää työnantajan sairasvakuutusmaksun yhteissumma ja mahdolliset vähennykset.

Arvonlisäilmoitus

Arvonlisäverot myydyistä tuotteista ja palveluista tulee maksaa kuukausittain oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Tilität siis asiakkaaltasi pyydetyn arvonlisäveron kokonaisuudessaan verotukseen.

Arvonlisäverojen ilmoituksen ja tilittämisen eräpäivä on myynnistä toiseksi seuraavan kuukauden 12. päivä. Tammikuun myyntien arvonlisäverot on siis tilitettävä viimeistään maaliskuun 12. päivä.

Laskutus

Laskutusohjelma helpottaa laskutusta ja saatavien hallintaa, lähetit ja vastaanotit sitten verkkolaskuja, paperilaskuja tai sähköpostilaskuja. Laskutettu raha ei aina kotiudu yritykselle ajallaan, ja siksi myyntilaskut kannattaa muistaa lähettää mahdollisimman pian kuun vaihteessa. Sähköisen myyntilaskutuksen avulla laskutus hoituu muutamilla napin painalluksilla.

Lähetettyjä laskuja tulee arkistoida kirjanpidossa vähintään kuuden vuoden ajan.

Muista myös maksaa yrityksellesi saapuneet laskut, ja tiliöidä ne erilaisten kulujen mukaan.

Kuukausittain toteutettavista toimista kannattaa asettaa kalenteriin toistuva muistutus, jotta samat hommat eivät aiheuta joka kuukausi toistuvaa stressiä. Esimerkiksi asiakkaiden laskutus on hyvä hoitaa kuntoon heti seuraavan kuukauden alkajaisiksi, jotta rahat löytävät tilillesi mahdollisimman pian.

Procountor Taloushallinto -ohjelmisto säästää aikaasi ja tuo mielenrauhaa

Kirjanpidon lakisääteiset velvoitteet pysyvät mielessä ja hoituvat rutiinilla, kun käytössäsi on helppokäyttöinen, sähköinen taloushallinnon ohjelma. Pyöritit sitten taloushallintoasi yksin tai kirjanpitäjän kanssa, sähköinen ohjelmisto auttaa tehostamaan prosesseja ja säästää arvokasta yrittäjän aikaa.

Salla Kinnarinen

Työskentelen markkinoinnin asiantuntijana Procountor-ohjelmiston parissa. Yrittäjien tarinat inspiroivat minua. On upea päästä jakamaan niitä ja tuoda esiin ratkaisuja, jotka helpottavat yritysten arkea.