Accountor Finago / 06.05.2022

Yllätykset kuriin – reaaliaikaisen talousdatan merkitys korostuu

Yllätykset voivat olla riemastuttavia, mutta kun puhutaan yritysjohdosta ja yrityksen taloudesta, vähemmän yllätyksiä on aina parempi. Ei lainkaan on yllätyksiä taas toivottavin tilanne. Kun yritysjohto on koko ajan taloustilanteen tasalla, ei tarvita paniikkinappia, pystytään tekemään harkittuja ja perusteltuja päätöksiä – jopa näin kriisitilanteessa, jossa tarvitaan suunnanmuutoksia ja uusia toimintatapoja.

Johda reaaliaikaisen taloustiedon pohjalta

Yllätyksiltä vältytään, kun yritysjohdolla on käytössään ajantasaisin tieto sähköisen taloushallinnon ohjelmistossa.

  • Reaaliaikainen taloushallinnon ohjelmisto kertoo käyttäjälleen aina ajan tasalla olevan tiedon, eikä tietoja tarvitse odotella viikkoja. Taloustiedon odottelu kun tarkoittaa menetettyjä mahdollisuuksia ja euroja.
  • Kassavirran seuraaminen on mittareista nyt tärkein. Kun kassan liikkeet näkee ja pystyy ennakoimaan, rahankierto tehostuu ja kannattavuus paranee – tai ainakin pysyy niin hyvänä kuin mahdollista. Kassavirtaennusteen avulla on mahdollista reagoida tarvittavilla toimilla, esimerkiksi sopivilla ja riittävän kokoisilla säästöillä.

Selvitä rahoitusmahdollisuudet etukäteen

Tiiviisti talouslukuja ja kassavirtaa seuraavan kannattaa tehdä erilaisia skenaariosuunnitelmia jo etukäteen. Ne on helppo ottaa toimintaa tukemaan, kun skenaariosta tulee täyttä totta. Mitä paremmin on etukäteen valmistautunut ja selvittänyt, millaisia vaihtoehtoja rahoitukseen on, jos sitä tarvitsee, sitä nopeammin pystyy reagoimaan.

  • Laskurahoituspalveluilla yritys saa myyntisaatavansa tilille heti, ilman odotteluja, että laskun saaja maksaa laskun. Malleja on kahdenlaisia: osto- tai factoring-malli. Ostomallissa luottotappioriski siirtyy palvelun tarjoavalle yritykselle, factoring-mallissa se jää yritykselle itselleen.
  • Yrityslainaa voi hakea esimerkiksi ns. vieraan pääoman ehtoisena. Vieraalla pääomalla tarkoitetaan lainoja ja muita yrityksen velkoja. Tällainen laina on korollista ja siitä tehdään lainasopimus. Osa yrityksistä myöntää yrityslainaa vakuudettomana tiettyyn euromäärään saakka, tietyn pituiseksi ajaksi.

Tehosta raportointia

Yrityksessä kannattaa seurata liiketoiminnan luonteen kannalta relevantteja raportteja. Jokaisella toimialalla on juuri omaan alaan liittyviä erityispiirteitä, toisille tärkeintä on seurata laskutusastetta, toisille esimerkiksi projektikohtaisia kuluja ja tuottoja.

  • Nyt jos koskaan on reaaliaikaisille talousraporteille käyttöä. Sähköisen taloushallinnon tuottamat raportit ovat monipuolisia, eivätkä ne nojaa menneeseen. Niiden etuna on porautuvuus: raportilla pääsee etenemään pintaa syvemmälle, jolloin saattaa paljastua ensisilmäyksellä piilossa olevaa, olennaista tietoa.
  • Ei kunnollista raporttia ilman laadukasta dataa. Jotta raporttiin voi luottaa, täytyy sen taustalla olevan tiedon olla luotettavaa. Kun raportti nojaa sähköisen taloushallinnon ohjelmistossa olevaan sen hetken kattavaan tietoon, uskaltaa siihen luottaa.

Lue lisää sähköisestä taloushallinnosta.

Accountor Finago