• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Käyttöpääoma – mitä on käyttöpääoma?

Käyttöpääoma on taloudellinen tunnusluku, joka kuvastaa yrityksen lyhytaikaisia varoja suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin. Käyttöpääoma on keskeinen osa yrityksen rahoitusta ja se kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan päivittäiset liiketoiminnan kustannukset ja rahoittamaan kasvuaan. Käyttöpääoman määrä vaikuttaa suoraan yrityksen maksuvalmiuteen ja likviditeettiin.

Käyttöpääoma lasketaan seuraavasti:

Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat – Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaisia varoja ovat esimerkiksi käteinen, pankkitalletukset, myyntisaamiset ja varastot, eli ne varat, jotka voidaan realisoida rahaksi tai kuluttaa liiketoiminnassa yhden vuoden kuluessa. Lyhytaikaisia velkoja ovat esimerkiksi ostovelat, lyhytaikaiset lainat ja muut lyhytaikaiset sitoumukset, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden kuluessa.

Positiivinen käyttöpääoma tarkoittaa, että yrityksellä on riittävästi lyhytaikaisia varoja kattamaan lyhytaikaiset velat, mikä viittaa hyvään maksuvalmiuteen ja taloudelliseen terveyteen. Negatiivinen käyttöpääoma sen sijaan voi olla merkki huonosta likviditeetistä ja yrityksen kyvyttömyydestä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan.

Käyttöpääoman hallinta on tärkeä osa yrityksen rahoituksen ja taloudellisen suunnittelun prosessia. Tehokas käyttöpääoman hallinta voi parantaa yrityksen kassavirtaa, likviditeettiä ja taloudellista vakautta, kun taas huono käyttöpääoman hallinta voi johtaa maksuvaikeuksiin ja jopa konkurssiin.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle