• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) – mitä on sijoitetun pääoman tuotto?

Sijoitetun pääoman tuotto (tunnetaan myös nimellä ROI, Return on Investment) on taloudellinen suhdeluku, joka kuvastaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa suhteessa siihen sijoitettuun pääomaan. ROI on tärkeä mittari, joka auttaa arvioimaan yrityksen investointien tuottavuutta ja kannattavuutta sekä yrityksen resurssien tehokasta käyttöä.

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan jakamalla yrityksen voitto ennen korkoja ja veroja (EBIT) sen käyttöomaisuuden ja käyttöpääoman summalla. Luku ilmoitetaan yleensä prosentteina. Kaava on seuraava:

ROI = (EBIT / (Käyttöomaisuus + Käyttöpääoma)) x 100%

Mitä korkeampi sijoitetun pääoman tuotto on, sitä paremmin yritys on onnistunut hyödyntämään sijoitetun pääoman tuoton luomiseen ja kasvattamaan yrityksen arvoa. Korkea ROI voi viitata siihen, että yritys tekee hyviä investointipäätöksiä ja pystyy luomaan arvoa omistajilleen ja sijoittajille. Toisaalta matala ROI voi olla merkki siitä, että yritys ei pysty saavuttamaan riittävää tuottoa sijoitetulle pääomalle.

On tärkeää verrata ROI-lukua yrityksen toimialan keskiarvoon ja muihin samankaltaisiin yrityksiin, jotta saadaan käsitys siitä, miten hyvin yritys suoriutuu suhteessa kilpailijoihinsa. Kuitenkin sijoitetun pääoman tuotto ei kerro koko totuutta yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja sitä tulee tarkastella yhdessä muiden taloudellisten tunnuslukujen, kuten vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja kannattavuuden, kanssa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle