23.05.2024

Mitä mieltä käyttäjät olivat palveluistamme? Asiakastyytyväisyyskysely 2024  

Lähetimme tänä keväänä asiakkaillemme kutsut asiakastyytyväisyyskyselyyn, jossa keräsimme palautetta toiminnastamme ja palveluistamme. Saimme vastauksista kattavan katsauksen siihen, millaisia kokemuksia ja ajatuksia asiakkaillamme on liittyen palveluihimme. Näiden löydösten ansiosta tiedämme paremmin, miten voimme jatkokehittää palveluitamme. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Palautteissa korostuivat erityisesti asiakaspalvelu, Procountorin käytettävyys sekä ohjelmistokehitys. Kokosimme alle asiakastyytyväisyystutkimuksen keskeisimmät opit ja onnistumiset.

Palvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa, mutta vastausajat paikoin viivästyneitä

Asiakaspalvelu ja myynnin yhteyshenkilöt saivat vastauksissa paljon kiitosta. Sekä asiakaspalvelun että nimettyjen yhteyshenkilöiden ystävällisyys ja palveluasenne arvioitiin erinomaisiksi. Yhteyshenkilöt saivat myös erityisen hyvää palautetta ammattitaidostaan sekä luotettavuudesta luvattujen asioiden hoitamisessa.

 • ”Olen saanut aspasta ystävällista ja asiantuntevaa palvelua.”
 • ”Nyt en vähään aikaan ole tarvinnut asiakaspalvelun palveluja, mutta silloin kun olen ollut yhteydessä palvelut on ollut erittäin ystävällistä ja osaavaa.”
 • ”Nimetylle yhteyshenkilölle voi hyvillä mielin kertoa ongelmista, kun tietää, että ne tulevat hoidetuksi.”

Sujuvaa asiakaspalvelua pidettiin olennaisena osana asiakaskokemusta, ja monessa palautteessa kiitettiin asiakaspalvelua nopeasta ja helposta tuesta. Monissa palautteissa kuitenkin tuotiin ilmi, että asiakaspalvelun käsittelyajoissa on ollut viiveitä, ja nopeampaa palvelua kaivattiin. Erityisesti ruuhkapiikkien aikaan käsittelyajat ovat voineet viivästyä. Kiitämme asiakkaitamme näistä huomioista ja kiinnitämme nyt erityistä huomiota siihen, että asiakaspalvelu olisi aina helposti ja nopeasti tavoitettavissa.

 • ”Vielä kehitettävää etenkin asiakaspalvelussa ja sen nopeudessa. Kaipaan paljon sellaista asiakaspalvelua, missä avun saa heti, eikä sitä pidä joutua odottamaan 1-2 päivää…”
 • ”Procountor ei ole helppokäyttöinen eikä asiakaspalvelusta vastata heti, siihen menee ainakin 1 päivä. Mutta minulla on tilanne päällä nyt ja heti. Eli jos oikeasti tarvitsee apua heti, sitä ei yksinkertaisesti saa. Ja se on turhauttava. Vaikka kuinka on ohjeita ja videoita, joskus ei vaan ehti tutkia näitä.”

Procountor-ohjelmistolla hoituu kaikki tarvittava

Procountor-ohjelmistoa pidettiin toimivana ohjelmistona, jolla tärkeimmät tehtävät hoituvat kätevästi. Käyttöliittymä koettiin selkeäksi ja navigointi onnistuu myös tehokkaasti näppäimillä.

 • ”Ohjelma on selkä ja layout nykyaikainen”
 • ”Kuittien lisääminen ja laskun haku ja laskun tarkistaminen on järjestelmässä helppoa.”
 • ”Selkeä ohjelma, jossa jokainen voi räätälöidä omat työpolkunsa ja silti saavuttaa saman lopputuloksen.”
 • ”Olen käyttänyt ohjelmaanne 3 kuukautta. Sen oppiminen on ollut helppoa selkeän ulkoasun ja helpon käytettävyyden vuoksi.”

Yleisarvosana helppokäyttöisyydelle oli kyselyn tulosten mukaan hyvä, mutta vastauksissa oli myös jonkin verran hajontaa: toisille ohjelmisto on oikein sujuva käyttää, toiset taas kaipasivat helppokäyttöisyyttä ja yksinkertaisuutta erityisesti tiettyihin toimintoihin. Joissain vastauksissa arvioitiin, että Procountor olisi sopivin juuri tietyn kokoisille yrityksille. Yksinkertaisiin käyttötarpeisiin ohjelmisto on voitu nähdä liian monivaiheisena.

 • ”Monipuolinen ohjelmisto, mutta käytössä on ollut opettelemista.”
 • ”Ohjelma on kattava ja siinä on paljon ominaisuuksia. Käyttöliittymä on kuitenkin hiukan kankea ja vanhan oloinen. Tämä siitä näkökulmasta että teen vain pääasiassa myyntilaskuja ja maksan ostolaskuja tms.”
 • ”(Procountor) Taloushallinto aivan liian monimutkainen mikroyrittäjälle.”

Jatkamme aktiivisesti tuotekehityksen parissa, ja vielä tämän vuoden puolella tuomme parannuksia sekä kokonaan uusia lisäyksiä mm. raportointiin, mobiilisovellukseen sekä verokorttien noutoon. Edessä on lisäksi kattavampi muutos, joka tulee näkymään jokaiselle käyttäjällemme: uudistamme Procountorin käyttöliittymää, tavoitteenamme tehdä siitä entistäkin helppokäyttöisempi niin, että ohjelmisto on sujuva käyttää kaikenlaisille käyttäjille. Suunnittelu- ja kartoitustyö ovat käynnistäneet, ja tähän mennessä olemme mm. työstäneet aihetta yhdessä käyttäjiemme kanssa kevään Procountor Friends -tapahtumissa. Uudistukset tulevat näkyviin vaiheittain ja tiedotamme tulevista parannuksista säännöllisessä viestinnässämme.

Ohjelmiston kehitys on aktiivista – aina on kuitenkin tilaa uusille ominaisuuksille ja muille parannuksille

Ohjelmiston aktiivista kehittämistä pidettiin tärkeänä osana palvelua. Toisissa palautteissa Procountorin kehitystä pidettiin runsaana ja säännölliset päivitykset oli huomioitu, mutta osalle ohjelmiston kehitys on ollut selkeästi näkymättömämpää. Osa vastaajista arvioi, että toisia asioita oli kehitetty, mutta jotkut kehityskohteet olivat jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle.

 • ”Parannuksia tulee ohjelmistoon tiuhaan tahtiin. väillä jopa vaikea pysyä perässä.”
 • ”Ohjelmaa on kehitetty paljon 14 vuoden aikana. Ja myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.”
 • ”Tuotekehitys on hienoa ja voi luottaa, että ohjelmistotoimittaja on perillä tulossa olevista muutoksista ja vaatimuksista, on sitten kyse tietoturvaa, verohallinnon vaatimuksia tai muita muutoksia.”

Erilaisia kehitysehdotuksia jaettiin paljon ja myös kokonaan uusia toimintoja peräänkuulutettiin. Listaus kaikista palautteista on välitetty kehitystiimimme tiedoksi, suuri kiitos siis vielä kaikista ehdotuksistanne ja muista huomioistanne!

Hinnoitteluun kaivataan sopivia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin

Palveluiden kalleus ja tehdyt hinnankorotukset nousivat osassa vastauksista esiin. Osa vastaajista koki, että pienille yrityksille oli ollut hankala löytää sopivanhintaista ratkaisua. Procountorin tarjoama ratkaisu on ollut toimiva, mutta arvioitiin, että se olisi voinut olla edullisempi. Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että hinnoittelumallimme palvelisi erilaisia tarpeita ja yhtiömuotoja.

 • ”Palvelunne on yleishyödylliselle, pienehkölle yhdistykselle kallis, mutta vaihtaminen muuhun palveluun ei houkuta, koska resurssimme ovat niukat.”
 • ”Ohjelmisto muuten hyvä, mutta hinnoittelu ja jatkuvat hinnan nostot vaikuttivat vähentäen pisteitä.”

Monipuolinen palvelutarjonta ja tukimateriaalit saivat kiitosta

Muita palautteista esiin nousseita aiheita olivat mm. viestintä (koettiin kattavana, joskin toisinaan itselle keskeisin asia saattoi peittyä muihin aiheisiin), monipuolinen lisäpalvelutarjonta (mm. Allekirjoitusta pidettiin hyödyllisenä työkaluna), kattavat ohjemateriaalit sekä Procountorin mobiilikäytön helppous.

 • ”Viestintä on hyvää ja sitä on paljon (vertailukohtana myös muita ohjelmatoimittajia, kun asiakkaillamme on eri ohjelmistoja käytössä).”
 • ”Aktiivista viestittelyä ja ohjelmiston päivitystä muuttuvassa ympäristössä.”
 • ”Tapahtumat todella hyvin järjestetty ja mielenkiitoisia puhujia A++++”
 • ”Allekirjoitus-palvelu on ollut näppärä lisä.”
 • ”Procountor-mobiili on oikein hyvä. On mukavaa kun sillä saa heti tallennettua kuitit, ja ohjelma tallentaa myös ALV-kannan, kuitin summan ja silloin tällöin myös ostopaikan.”
 • ”Ohjekirja on hyvin rakennettu ja sieltä löytyy vastaus melkein mihin tahansa.”
 • ”Ohjelmisto on selkeä ja helppokäyttöinen sekä lisaäksi hyvä Ohjekirja”


Lämpimät kiitokset vielä kaikille asiakaskyselyymme vastanneille!
PS. Jos tämä artikkeli toi mieleesi lisäyksiä palautteisiin tai muita ajatuksia tai huomioita, voit välittää meille terveisesi tämän palautelomakkeen kautta.