11.01.2022

Tilitoimistojen kirjanpito-ohjelmistot rankattu

kirjanpito-ohjelmat tutkimus

Artikkeli perustuu Tilisanomien 23.11.2021 julkaistuun kyselytulokseen, jonka tekijöitä ovat Eeva Lyytinen ja Janne Fredman.

Lokakuussa 2021 toistettiin kysely, joka ensimmäisen kerran tehtiin vuonna 2019. Kysely koski tilitoimistojen käyttämiä kirjanpito-ohjelmistoja. Yli 2 000 ammattilaisen vastauksen myötä tulokset olivat entistä luotettavampia.

Pääkohdat:

 • Kyselyyn valittiin 15 ohjelmistoa: Asteri, Balanssi, Briox, Emce, Fennoa, Heeros, Lemonsoft, Maestro, Netbaron, Netvisor, Oscar, Procountor, Sonet, Tikon ja Visma Fivaldi.
 • 50% vastaajista käytti yhtä ohjelmaa, 30% kahta ja loput kolmea tai useampaa.
 • Markkinaosuuden laskennassa keskityttiin ohjelmistojen käyttäjämääriin, ei niinkään euromääriin.
 • Tikon ja Visma Fivaldi olivat kaksi vuotta sitten suosituimmat. Nyt Tikonin osuus on laskenut, kun taas Procountor ja Netvisor ovat kasvattaneet osuuttaan.
 • Fennoa ja Asteri ovat myös kasvattaneet markkinaosuuttaan.
 • Procountor on suosituin kirjanpito-ohjelma.
 • Procountorin markkinaosuus on 24 %, Fisma Fivaldi 19 % ja Netvisor 17 %.
Kirjanpito-ohjelmistojen markkinaosuus 2021 piirakka

Ohjelmistojen markkinaosuus tilitoimistojen asiakasyrityksistä kyselyn perusteella.

Tyytyväisyys ja Helppokäyttöisyys:

 • Ohjelmistojen yleinen tyytyväisyys on kohtuullisen hyvällä tasolla. Kärjessä kyselyssä olivat Asteri, Fennoa ja uutena tulokkaana Balanssi.
 • Ohjelmistojen helppokäyttöisyys on myös arvostettu, vaikka keskiarvo laski hieman edellisestä kyselystä. Asteri nousi tässäkin kategoriassa kärkeen.

Tehokkuus ja Raportointi:

 • Tehokkaan ohjelmiston käytölle on kolme pääedellytystä: ohjelmiston ominaisuuksien hyödyntäminen, ohjelmiston käyttäminen oikeissa yhteyksissä ja ohjelmiston tehokkuus itsessään.
 • Raportoinnissa korostui asiakkaan tarpeen mukaan tehtyjen raporttien joustavuus. Asteri sai tässäkin parhaan arvosanan.

Yhteiskäyttöisyydessä Kehittämistä:

 • Asiakasyritykset arvostavat ohjelmistoja, joissa voi tehdä yhteistyötä tilitoimiston kanssa. Tämä yhteiskäyttöisyys tehostaa myös tilitoimiston työtä.
 • Kuitenkin yhteiskäyttöisyyden keskiarvo oli vain 3,2, osoittaen, että alalla on vielä kehittämisen varaa.

Tulosten perusteella tilitoimistojen kirjanpito-ohjelmistojen maailma on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka suurimpia muutoksia markkinaosuuksissa ei ole nähty, on selkeää, että ohjelmistojen tehokkuus, helppokäyttöisyys ja joustavuus ovat avaintekijöitä alalla.