Roope Rytkönen / 13.04.2023

Varmista saataviesi kotiuttaminen – helpota maksamista

Tervetuloa lukemaan tietoiskuja yrityksen kassavirran hallinnasta. Tietoisku 2/5.

Jos asiakkaat eivät maksa laskujaan, pienyrittäjän toimeentulo kärsii. Ennaltaehkäise laskusuhdanteen luottotappioriskit yksinkertaisilla, mutta takuuvarmoilla taloushallinnon vinkeillä.

Tuotteiden ja palveluiden myyminen laskua vastaan aiheuttaa yrittäjälle aina luottotappioriskin, joka realisoituessaan voi pahimmillaan ajaa koko liiketoiminnan kriisiin. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi vaikutus asiakkaiden maksuviivästyksillä on liiketoiminnalle ja yrittäjän toimeentulolle. Huoli selviytymisestä kuormittaa ja syö resursseja pienyrittäjän arvokkaasta työpanoksesta, jolloin oman yrityksen pyörittäminen voi muuttua intohimosta painolastiksi. Taloudellista taakkaa voi ennaltaehkäistä nopeuttamalla myyntisaatavien kotiuttamista helpoilla konsteilla, jotka kaikessa yksinkertaisuudessaan ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ja toimiviksi.

Helpota maksamista ja tee laskutuksesta ennakoitavaa

Tee laskutuksesta ennakoitavaa

Procountorin Talouspuntari-tutkimuksen taloushallinnon data osoittaa, että asiakkaat ovat sitoutuneempia niiden laskujen maksuun, jotka ovat ennakoitavissa. Laskujen lähettämisessä kannattaa siis olla systemaattinen, jolloin pitkäaikaiset asiakkaat oppivat yrityksen laskutuskäytännöt ja osaavat varautua laskun maksuun tiettynä ajankohtana. Säännölliset saatavat kannattaa asettaa toistuviksi laskuiksi, jolloin laskutusrutiini pysyy yllä itsestään ja vapauttaa vastuun yrittäjän harteilta.

Säännönmukainen laskutus paitsi nopeuttaa yrittäjän kassakiertoa ja minimoi luottotappioriskejä, myös auttaa asiakasta hallitsemaan omaa talouttaan. Kun maksamisesta tulee rutiini, laskujen laiminlyönnit vähenevät.

Madalla maksukynnystä

Laskun maksaminen kannattaa tehdä asiakkaalle mahdollisimman helpoksi sekä käytännön tasolla että psykologisesti. Mitä pienempi laskun summa on, sitä todennäköisemmin se maksetaan ja vielä ajallaan. Jos mahdollista, laskut kannattaakin lähettää useammassa erässä.

Suurissa tai pitkissä työprojekteissa taloudellinen riski kannattaa jakaa yrittäjän ja asiakkaan kesken siten, että tehdystä työstä laskutetaan vaiheittain projektin edetessä yhden suuren loppulaskun sijaan. Asiakkaan maksukynnys madaltuu ja yrittäjän stressi vähenee, kun toimeentuloa turvataan matkan varrella.

Tarkista laskun sisältö huolellisesti

Ennen laskun lähettämistä varmista huolellisesti, että laskun sisältö on oikein. Mikäli laskun sisällössä on joku virhe – on kyse sitten puuttuvista liitteistä, ostajan tiedot ovat väärin tai toimituksessa on ollut joku haaste, joudutaan lähettämään hyvityslasku ja uusi lasku, jossa maksuaika lähtee juoksemaan alusta. Muista myös luoda rutiini asiakkaiden muistutteluun myöhästyneistä laskuista, jotta he oppivat maksamaan ajallaan.

Suosi digitaalista taloushallintoa

Useimmiten asiakkaat eivät laiminlyö laskuja tahallaan, eikä läheskään aina ole kyse maksuvaikeuksista. Paperilasku voi unohtua, jos sitä ei pääse maksamaan heti vastaanottamisen jälkeen, ja sähköpostit ovat vaarassa hukkua massaan. Verkkolaskut tavoittavat vastaanottajansa nopeasti ja tehokkaasti, ja ovat maksajan ulottuvilla sen jälkeen ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaaliset työkalut tekevät laskutuksesta ja kassavirran hallinnasta helppoa sekä yrittäjälle että asiakkaalle.

Saat rahat myyntilaskuista heti tilille Kassaturvan avulla

Kassaturva on laskurahoituspalvelu, joka mahdollistaa myyntilaskujen rahoittamisen helposti ja nopeasti suoraan Procountor-ohjelmistosta riippumatta laskun koosta. Käyttämällä Kassaturvaa saat rahat myyntilaskuista välittömästi tilille, mikä parantaa yrityksesi kassavirtaa ja mahdollistaa osaltaan liiketoiminnan kasvun.

Roope Rytkönen

Haluan auttaa asiakkaita liiketoiminnan kehityksessä ja tuloksen parantamisessa. Kun haluat keskustella lisäarvoa tuottavista ratkaisuista taloushallinnon prosesseihin, kuten laskurahoituksesta tai sopimustenhallinnasta, laita viestiä roope.rytkonen@finago.com.