EtusivuYrityksen kirjanpito

Yrityksen kirjanpito

Yrityksen kirjanpidolla tarkoitetaan laissa määrättyä velvollisuutta pitää kirjaa yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista.

 • Ei sitoutumista
 • Tutustu valitsemallasi tavalla

Johdatus yrityksen kirjanpitoon

Mietitkö vielä, mitä materiaalia kirjanpitoon kuuluu tai kauanko kuitit pitää säilyttää? Entä tiedätkö, mikä on tase tai mitä tietoja myyntilaskuun tulee kirjata?

Yritystoiminnasta syntyy erilaisia kuitteja, tositteita, sopimuksia ja viranomaisilmoituksia, jotka kirjanpitoon tulee koota. Tämä työläälle kuulostava tehtävä hoituu sujuvasti ja nopeasti sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla. Tämä säästää aikaa, kun paperisia kuitteja ei tarvitse käsitellä.  

Tästä artikkelista löydät yrityksen kirjanpidon keskeiset termit ja ohjeet.

Kirjanpito ja taloushallinto pienyritysten apuna 

Taloushallintoa ei ole syytä nähdä välttämättömänä pahana, vaan yritystoiminnan ohjaajana. Kirjanpito auttaa yrityksen päätöksenteossa.

Kirjanpito auttaa muun muassa:

 • budjetoimaan oikeiden lukujen ja ajantasaisen tiedon valossa  
 • tarkastelemaan yritystoiminnan suuntaa matkan varrella  
 • perustelemaan merkittäviä investointipäätöksiä 
 • suunnittelemaan henkilöstöresursseja
 • tilinpäätöksen tekemisessä.

Yrityksen kirjanpidon huolelliseen organisoimiseen kannattaa panostaa. Asiantunteva kirjanpitäjä voi olla tässä kultaakin arvokkaampi. Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla kirjanpito onnistuu yhdessä ohjelmistossa alusta loppuun saakka. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen käsittely, matkalaskut ja palkanmaksu onnistuvat yhdestä ohjelmasta.

Yrityksen kirjanpidossa auttaa taloushallinnon ohjelmisto. Kaksi miesta ja yksi nainen tutkivat tietokonetta.

Yrityksen kirjanpito – usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Mitä kirjanpito tarkoittaa?

  Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito tarkoittaa yritystoiminnan tuottojen, kulujen, omaisuuden, varojen ja velkojen jatkuvaa kirjaamista sekä vuosittaisen tilinpäätöksen tekemistä.

  Kirjanpitoon kerätään kaikki liiketoiminnasta syntyvät kuitit, sopimukset ja tositteet. Kirjanpidon on oltava siten ajan tasalla, että siitä voidaan tehdä kausivero- ja muut ilmoitukset veroviranomaiselle sekä lainmukaiset ilmoitukset muuta tarkoitusta varten. Tilinpäätös tehdään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 • Mitä materiaalia kirjanpitoon kuuluu?

  Kirjanpitoaineistoon sisältyvät tiliote, myyntitositteet (myyntilaskut, kassaraportit ja myyntipäiväkirjat), ostotositteet (esim. ostolaskut ja -kuitit), viranomaisilmoitukset sekä muut liiketoimintaan liittyvät tositteet, kuten vuokrasopimukset, verottajalta tulleet asiakirjat ja takaustodistukset

 • Mikä on kirjanpidon tosite?

  Tositteiksi kutsutaan erilaisia kirjanpitoon vietäviä tiedostoja tai papereita, joita syntyy yritystoiminnan pyörittämisestä. Tosite voi olla esimerkiksi yrityksen lähettämä lasku, kassakoneen tarkkailunauha, verkkolasku, paperinen tai skannattu ostolasku, rahtikirja tai tiliote. Kirjanpitoon tarvitaan alkuperäiset tositteet, mutta paperilaskusta riittää myös pdf-kuva tai valokuva.

 • Onko tilinpäätös pakko tehdä?

  Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Jokainen niistä kuvaa osaltaan yrityksen taloudellista tilannetta. Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Taseesta puolestaan nähdään, mihin yrityksen varat ovat sitoutuneet.

  Tilinpäätös on pakollinen kaikille muille yritysmuodoille paitsi mikrokokoisille toiminimille tai ammatinharjoittajille.

  Tilinpäätöstä voi kuitenkin tarvita esimerkiksi luottoa, elinkeinolupaa tai henkilökohtaista asuntolainaa varten. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on velvollinen tekemään tilinpäätöksen vain, jos tilikausi on muu kuin kalenterivuosi tai kaksi seuraavista ehdoista täyttyy kahdella peräkkäisellä tilikaudella:

  • Taseen loppusumma on vähintään
   350 000 €
  • Liikevaihto on vähintään 700 000 €
  • Tilikauden aikana palveluksessa on
   keskimäärin 10 henkilöä tai
   enemmän.
 • Mitä tase tarkoittaa?

  Tase on kirjanpidon raportti, joka kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman yhtenä tiettynä päivänä. Yleensä tämä päivä on tilikauden viimeinen päivä. Tase sisältää paljon hyödyllistä tietoa. Yrittäjälle keskeisin näistä on oma pääoma, joka tarkoittaa varojen ja velkojen erotusta.

 • Pitääkö kuitit säilyttää paperisina?

  Kirjanpitoaineiston säilyttämisestä määrätään kirjanpitolaissa. Kuitit ja tositteet tulee säilyttää vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä järjestelmällisesti ja mielellään siinä järjestyksessä, jossa ne on kirjattu kirjanpitoon. Jos tositteet on tallennettu sähköisen kirjanpidon ohjelmistoon, niitä ei tarvitse säilyttää paperisina.

Osto- ja myyntilaskut

Nainen tekee myyntilaskua metroasemalla

Mitkä ovat pakollisia tietoja myyntilaskussa?

Tarvitset yrityksesi jokaisesta myyntitapahtumasta kirjanpitoon tositteen, joka yleensä on kuitti tai myyntilasku.

Yleisen ohjeistuksen mukaan myyntitositteeseen tulee merkitä myyjän ja ostajan nimi ja myyjän Y-tunnus. Laskulle yksilöidään myytyjen tavaroiden tai palveluiden määrä ja laji sekä niiden toimituspäivä. Hintatiedoissa tulee näkyä yksikköhinta ilman veroa, annetut hyvitykset ja alennukset sekä jokaisen myyntiartikkelin kohdalla käytetty ALV-prosentti ja suoritettavan arvonlisäveron määrä. Lisäksi ALV eritellään euroina jokaiselle verokannalle erikseen.

Myyntilaskulla tulee olla päiväys ja oma juokseva numerosarjansa. Numerosarjan tulee edetä katkeamattomana laskusta toiseen. Maksamista varten tarvitaan lisäksi maksun saajan tilinumero, viitenumero ja maksuehdot

Vinkki! Taloushallinnon ohjelmisto numeroi laskut ja laskee ja erittelee arvonlisäveron automaattisesti. Myyntilaskuista tulee myyntisaatavia, joiden tilaa ohjelmisto seuraa reaaliajassa. Kun suoritus näkyy tilillä, ohjelma kuittaa sen saaduksi. Kun eräpäivä ylittyy, ohjelma ilmoittaa tästäkin. Kaikista suositeltavin tapa lähettää laskuja on verkkolaskutus, koska se on halvempaa, nopeampaa ja vähentää virheitä.

Mitä tietoja ostolaskussa tulee olla?

Kun ostat yrityksellesi tavaroita tai palveluita, tarvitset kirjanpitoon ostotositteen. Siitä tulee käydä ilmi myyjän tiedot, ostoksen sisältö, ostohinta ja arvonlisävero. Jos olet verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella tai on kyse tavaroiden yhteisömyynnistä, tulee myyjän merkitä laskulle myös yrityksesi arvonlisäverotunniste.

Verkkolasku on vaivattomin tapa ottaa vastaan laskuja. Niiden maksaminen onnistuu parilla klikkauksella ja se vähentää virheitä.

Nainen maksaa ostolaskua tietokoneella

Yrityksen verotus

Mikä on ALV? Mitä arvonlisäverosta pitää tietää?

Arvonlisävero on vero, jonka myyjä lisää tuotteiden ja palveluiden hintaan, veloittaa ostajalta ja tilittää verottajalle. Arvonlisäverovelvolliseksi pitää ilmoittautua, jos tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa. Verosta voi saada alarajahuojennusta, jos arvonlisäveron alainen liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Yleinen ALV-verokanta on 24 %, mutta tietyissä tuotteissa se on 14 % tai 10 %. Verokannat voit tarkastaa tästä. Kertynyt arvonlisäverovelka ilmoitetaan ja maksetaan verottajalle taloushallinnon ohjelman kautta tai OmaVero-palvelussa kerran kuussa, kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran vuodessa. Kirjanpitäjä voi huolehtia näistä puolestasi, jolloin hän laskee maksettavan arvonlisäveron, tekee tarvittavat ilmoitukset ja ilmoittaa sinulle maksettavan veron määrän ja eräpäivän.

Mikä on ennakkovero?

Yritystoiminnan tuloksesta maksetaan veroja tasaisesti tilikauden aikana. Veron määrä perustuu kuluvan tilikauden arvioituun tulokseen, ja veroa maksetaan ennen kuin lopullinen tulos selviää – tästä tulee nimi ennakkovero. Kun tilikausi päättyy, verottaja laskee, onko ennakkoveroa laskettu liian paljon tai liian vähän. Jos ennakkoa on maksettu liikaa, saa yritys veronpalautusta. Jos veroa on maksettu liian vähän, maksetaan puuttuva osa jäännösverona.

Yrityksen maksut ja korvaukset

YEL eli yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus

YEL on pakollinen vakuutus, joka yrittäjän täytyy ottaa silloin, kun tilikauden työtulo ylittää YEL-työtulon alarajan (7656,26 euroa vuonna 2018) tai kun päätoiminen yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. YEL-työtulon perusteella määräytyvät esimerkiksi yrittäjän vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe- ja osa-aikaeläkkeet sekä sairausvakuutuksen maksut ja päivärahaetuudet, kuten vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja työttömyysturva.

YEL-vakuutuksen maksun suuruus riippuu YEL-työtulosta. Työtulo ei ole sama asia kuin yrityksen tulos tai liikevaihto, vaan se tarkoittaa yrittäjän palkkaa vastaavaa summaa. Vakuutuksen ottaja arvioi, kuinka paljon ulkopuoliselle työntekijälle tulisi maksaa korvausta samasta työstä – tämä summa kirjataan YEL-hakemukseen työtuloksi.

Matkakorvaukset ja matkalasku

Työnantaja tai yrittäjä voi korvata tilapäisestä työmatkasta koituvia kustannuksia verovapaasti. Matkakorvauksia ovat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset, ja lisäksi julkisen liikenteen matkaliput ja majoituskulut voidaan laskuttaa matkalaskua ja tositetta vastaan. Jos korvaukset perustuvat todellisiin kuluihin tai verottajan määrittämiin kilometrikorvauksiin ja päivärahoihin, ne ovat verottomia. Verottajan ohjeen kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista löydät täältä. Korvausten maksamiseen tarvitaan matkalasku, jonka liitteeksi lisätään kuitit kaikista erillisistä kuluista, kuten hotelliyöpymisistä, lentolipuista ja niin edelleen.

Poikkeus: Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole työnantajaa, ja näin toiminimen matkakorvaukset poikkeavat palkansaajan tai osake- tai henkilöyhtiöstä palkkaa nostavan yrityksen verovapaista matkakorvauksista.

Elinkeinotoimintaan liittyvät autoilukustannukset ovat vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tuloksesta. Vähennykset tehdään joko kirjanpidossa tai lisävähennyksenä (kilometrikorvaukset) sen mukaan, millaisiin ajoihin autoa on käytetty

Vaivaton yhteistyö tilitoimiston kanssa 

Tiesithän, että tilitoimisto hoitaa puolestasi kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen, säilyttää kirjanpitoaineiston ja tarjoaa myös neuvontaa yrityksesi erilaisiin tarpeisiin? Voitte käyttää yhteisenä työkalunanne sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa, joka säästää aikaa ja näyttää reaaliaikaista tietoa esimerkiksi yrityksesi tuloksesta ja myyntisaatavista.

Kirjanpito-ohjelman avulla yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistyö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, koska ohjelmassa työnjako voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Osa yrittäjistä haluaa hoitaa taloushallintoonsa liittyviä tehtäviä laajemmin itse kuin toinen, joka ulkoistaa mielellään suurimman osan tehtävistä kirjanpitäjälleen. Kirjanpito-ohjelmisto joustaa näiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.  

Yrityksen kirjanpidossa yhteistyö tilitoimiston kanssa on tärkeä asia.

Aloita Procountoriin tutustuminen 20 sekunnissa

Turvallista ja aikaa säästävää taloushallintoa

 • Helppo myynti- ja ostolaskutus
 • Automatisoitu kirjanpito
 • Sujuva palkanlaskenta
 • Näppärä mobiilikäyttö
 • Paperiton yhteistyö tilitoimiston kanssa

Autamme eteenpäin oikean ohjelmiston valinnassa 👉

”Nykyisin talouden hoitoon menee viikossa vain 15 minuuttia” – Peter Nordlund, Toimitusjohtaja, Filterpark Oy